Blog

Iz teorije v prakso: Analiza kibernetskih tveganj in direktiva NIS 2

Lani je začelo veljati več predpisov EU na področju digitaliziranih dejavnosti, med katerimi je tudi Direktiva o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji (NIS 2). Na njeni osnovi naj bi bila jeseni sprejeta nova slovenska regulativa za informacijsko varnost, kar je lepa priložnost za izboljšave nekaterih sedanjih pristopov.

Read More »

[WEBINAR] Kako v podjetjih in organizacijah sistematično upravljamo škodne dogodke?

Vse kar v podjetjih in organizacijah počnemo vsak dan, je povezano z manjšimi ali večjimi tveganji.

Vedno se lahko zgodi nesreča pri delu, vdor v informacijski sistem, okvara proizvodne linije, napaka pri pripravi ponudbe za pomemben razpis, prekoračitev določenih časovnih rokov na finančnem ali kadrovskem področju in podobno.

Takrat pride do uresničitve tveganja in škodnega dogodka ali incidenta, ki ima neposreden ali posreden vpliv na poslovanje. Večinoma povzroči motnje pri delovanju organizacije in določeno finančno škodo, čeprav je izid v nekaterih primerih lahko tudi pozitiven.

Read More »