Povečajte poslovno uspešnost in varnost z učinkovitim upravljanjem vseh ključnih tveganj na enem mestu

Silver Bullet Risk je vodilna blagovna znamka na področju celovitega upravljanja tveganj v Sloveniji.

Se tudi vam zdi, da upravljanje tveganj nima uporabne vrednosti, temveč je zgolj formalnost?

Spoznajte dinamični pristop k upravljanju tveganj, ki vašemu podjetju pomaga k uspehu tudi v vse bolj nepredvidljivih okoliščinah.

Svetovanje

S celostnim pregledom nad tveganji sprejemajte boljše poslovne odločitve, pravočasno preprečite katastrofe in tveganja povežite s kazalniki uspešnosti.
V trenutnih razmerah je tveganj za podjetja ogromno. Nekatera izvirajo iz konkurence, druga iz naravnih tržnih in okolijskih dejavnikov. Da bi lahko napredovali in si zagotovili varno podlago v sodobnem poslovnem okolju, vas usmerjamo, da kazalnike tveganj povežete s kazalniki uspešnosti in opolnomočimo, da sprejemate informirane poslovne odločitve in se izognete potencialnim negativnim rezultatom.

Izobraževanje

Pridobite praktično znanje in orodja, usposobite zaposlene, v upravljanje tveganj vključite različne oddelke in spodbujajte kulturo uspeha.
Organizacijam nudimo podporo v vseh fazah upravljanja tveganj, od analize stanja, do vpeljave procesov za ukrepanje in nadzor do informatizacije upravljanja tveganj. Tako zaposlene, ki delujejo na področju upravljanja tveganj, opremimo z znanjem in orodji, ki jim pomagajo, da tveganja prepoznavajo hitreje in na različnih ravneh organizacije, se nanje odzivajo v realnem času in na podlagi zbranih in analiziranih podatkov ustrezno prilagodijo aktivnosti, načrte in delovne procese.

Programska oprema

S pomočjo uporabniku prijaznega in tehnološko dovršenega orodja tveganja in škodne dogodke obvladujte z enega mesta.

V vse bolj digitalnem svetu nam pri načrtnem spremljanju, zmanjševanju in preprečevanju pojavov, ki lahko povzročijo krizo in organizacije omejujejo pri doseganju ciljev, pomaga tudi tehnologija. Programska oprema Silver Bullet Risk je plod domačega znanja in dolgoletnega razvoja na področju upravljanja tveganj. S celovitim nadzorom tveganj poslovnim vodjem in odločevalcem pomaga sistematično prepoznati in naslavljati vsa kritična področja, ki ogrožajo uspešnost in vitalnost organizacije.

Zmanjšajte tveganja. Zaznajte in preprečite grožnje. Vplivajte na dodano vrednost.

Učinki in izboljšave za vašo organizacijo

Iz administrativnega v praktično uporaben sistem

Pravočasno prepoznavanje groženj in ukrepanje v realnem času

Kazalniki tveganja povezani s kazalniki uspešnosti

Ključne informacije na enem mestu

Aktivno vključeni deležniki

Neposreden vpliv na EBITDA

Okrepite deležnike. Povežite oddelke. Spodbujajte kulturo uspeha.

Blog

Ekipa

Igor Zgonc

Igor Zgonc

Ustanovitelj in direktor

Kot uspešen podjetnik in dolgoletni strokovnjak, Igor pri upravljanju poslovnih tveganj zagovarja celostni pristop. Na podlagi ocene različnih rizikov in dostopnih ukrepov organizacijam svetuje in jim pomaga pri razumevanju posledic vpliva ključnih odločitev na vrednost podjetja.

Božo Recko

Božo Recko

Tehnični direktor

Božo je izkušeni svetovalec z dokazano zgodovino dela na področjih informacijske tehnologije, komunikacij in storitve industrije. Znanje informacijskih varnosti, načrtovanja in razvoja programske opreme uspešno uporablja tudi za načrtovanje nadaljnjega razvoja platforme Silver Bullet Risk.

Jure Habbe

Jure Habbe

Operativni direktor

Jure se s trženjem in prodajo poslovnim kupcem ter organizacijskim vodenjem ukvarja preko petindvajset let. Je priznan strokovnjak, avtor strokovnih knjig ter izvajalec seminarjev o poslovni prodaji. Je tudi izdajatelj prve spletne revije za profesionalno prodajo v Sloveniji.

Želite izvedeti več? Pošljite nam povpraševanje.

Ste že odločeni? Zahtevajte ponudbo. Bi želeli, da vas obiščemo? Rezervirajte si predstavitev v živo.