Dynamic upravljanje tveganj za dinamični svetina

Večina ljudi se strinja, da se svet naglo spreminja. Ali je upravljanje tveganj, kot ga poznamo danes, dovolj prilagodljivo za spopadanje z novo realnostjo?

Se tudi vam zdi, da upravljanje tveganj nima uporabne vrednosti, temveč je zgolj formalnost?

Spoznajte dinamični pristop k upravljanju tveganj, ki vašemu podjetju pomaga k uspehu tudi v vse bolj nepredvidljivih okoliščinah.

Svetovanje

S celostnim pregledom nad tveganji sprejemajte boljše poslovne odločitve, pravočasno preprečite katastrofe in tveganja povežite s kazalniki uspešnosti.
V trenutnih razmerah je tveganj za podjetja ogromno. Nekatera izvirajo iz konkurence, druga iz naravnih tržnih in okolijskih dejavnikov. Da bi lahko napredovali in si zagotovili varno podlago v sodobnem poslovnem okolju, vas usmerjamo, da kazalnike tveganj povežete s kazalniki uspešnosti in opolnomočimo, da sprejemate informirane poslovne odločitve in se izognete potencialnim negativnim rezultatom.

Izobraževanje

Pridobite praktično znanje in orodja, usposobite zaposlene, v upravljanje tveganj vključite različne oddelke in spodbujajte kulturo uspeha.
Organizacijam nudimo podporo v vseh fazah upravljanja tveganj, od analize stanja, do vpeljave procesov za ukrepanje in nadzor do informatizacije upravljanja tveganj. Tako zaposlene, ki delujejo na področju upravljanja tveganj, opremimo z znanjem in orodji, ki jim pomagajo, da tveganja prepoznavajo hitreje in na različnih ravneh organizacije, se nanje odzivajo v realnem času in na podlagi zbranih in analiziranih podatkov ustrezno prilagodijo aktivnosti, načrte in delovne procese.

Tehnologija

S pomočjo uporabniku prijaznega in tehnološko dovršenega orodja tveganja in škodne dogodke obvladujte z enega mesta.
V vse bolj digitalnem svetu nam pri načrtnem spremljanju, zmanjševanju in preprečevanju pojavov, ki lahko povzročijo krizo in organizacije omejujejo pri doseganju ciljev, pomaga tudi tehnologija. Platforma Silver Bullet Risk je plod domačega znanja in dolgoletnega razvoja na področju upravljanja tveganj. S celovitim nadzorom tveganj poslovnim vodjem in odločevalcem pomaga sistematično prepoznati in naslavljati vsa kritična področja, ki ogrožajo uspešnost in vitalnost organizacije.

Zmanjšajte tveganja. Zaznajte in preprečite grožnje. Vplivajte na dodano vrednost.

Učinki in izboljšave za vašo organizacijo

Iz administrativnega v praktično uporaben sistem

Pravočasno prepoznavanje groženj in ukrepanje v realnem času

Kazalniki tveganja povezani s kazalniki uspešnosti

Ključne informacije na enem mestu

Aktivno vključeni deležniki

Neposreden vpliv na EBITDA

Okrepite deležnike. Povežite oddelke. Spodbujajte kulturo uspeha.

Blog

Ekipa

Igor Zgonc

Igor Zgonc

Founder & CEO

As a successful entrepreneur and a longtime industry expert, Igor advocates a holistic approach in managing business risks. Based on an assessment of various risks and accessible measures, he advises organizations and helps them understand the impact of key decisions on the company value.

Božo Recko

Božo Recko

Technical director

Božo is an experienced consultant with a proven history of working in the fields of information technology, communication and service industry. His expertise lies in information security management, and software architecture design and development, and is successfully converted into Silver Bullet Platform.

Niko Järnberg

Niko Järnberg

Risk consultant

Finance professional with a wide range of experience from risk management, corporate finance and energy sector. In his work, he seeks appropriate solutions, strategies and tools, allowing our business partners to implement a more comprehensive and proactive approach to risk management in their organizations.

Jure Habbe

Jure Habbe

Sales consultant

Jure has been involved in marketing and sales to business customers and organizational management for over twenty-five years. He is a recognized professional, and author of professional books and seminars for business sales. He is also the man behind the first online magazine for professional sales in Slovenia.

Želite izvedeti več? Pošljite nam povpraševanje.

Ste že odločeni? Zahtevajte ponudbo. Bi želeli, da vas obiščemo? Rezervirajte si predstavitev v živo.