Iščemo produktnega vodjo in programerje spletnih aplikacij

Zaradi zanimanja za naše rešitve potrebujemo kadrovske okrepitve, zato bi želeli zapolniti naslednja delovna mesta.

Produktni vodja

Vloga produktnega vodje je skrb za aplikaciji, ki sta namenjeni upravljanju tveganj in škodnih dogodkov, njuno uvajanje pri kupcih in podpora pri uporabi, zato pričakujemo:

  • poznavanje področja upravljanja tveganj ali pripravljenost na učenje
  • veščine razumevanja zahtev uporabnikov, usmerjanje pri definiciji zahtev in prenos pričakovanj v zahteve za programiranje
  • sposobnost pisne in verbalne komunikacije
  • zaželeno poznavanje tehnologij za razvoj spletnih aplikacij
  • zaželeno poznavanje orodij za upravljanje različic, upravljanje napak, deljenje znanja, skupinsko delo, komunikacijo in storilnost

Izkušen programer spletnih aplikacij (Backend)

Programiranje je namenjeno nadaljnjemu razvoju in prilagoditvam dveh aplikacij, za upravljanje tveganj in škodnih dogodkov, za kar pričakujemo:

  • izkušnje z razvojem v programskem jeziku PHP in ogrodju (framework) Laravel
  • izkušnje z delom s podatkovnimi bazami
  • poznavanje podpornih orodij za upravljanje različic, upravljanje napak, deljenje znanja, skupinsko delo, komunikacijo in storilnost

Izkušen programer spletnih aplikacij (Frontend)

Programiranje je namenjeno nadaljnjemu razvoju in prilagoditvam dveh aplikacij, za upravljanje tveganj in škodnih dogodkov, za kar pričakujemo:

  • izkušnje z razvojem v programskem jeziku Javascript in ogrodju (framework) VueJS
  • poznavanje podpornih orodij za upravljanje različic, upravljanje napak, deljenje znanja, skupinsko delo, komunikacijo in storilnost


Iščemo tudi programerje začetnike, ki so pripravljeni na učenje pod našim mentorstvom.

Če vas sodelovanje na navedenih področjih zanima, nam pišite na naslov [email protected].

O vseh podrobnostih in pričakovanjih na obeh straneh pa se bomo pogovorili.