Dogodki

V podjetju Silver Bullet Risk verjamemo v strateškost, sinergije, moč znanja in deljenje izkušenj. Zato že vrsto let organiziramo strokovne dogodke, namenjene podjetjem, višjemu managementu, upravljalcem tveganj in nadzornikom z namenom, da domačim podjetjem preko najnovejših spoznanj stroke in dobrih poslovnih praks ponazorimo dodano vrednost strateškega upravljanja s tveganji.

AKTUALNI DOGODKI

[DELAVNICA V ŽIVO] Kvantitativna analiza in aktivno upravljanje tveganj za vsako podjetje in organizacijo

Zagotovo se marsikdo sprašuje, zakaj vodilni v podjetjih in organizacijah področju upravljanja tveganj ne posvečajo skoraj nobene pozornosti in ga ne jemljejo resno.

Odgovor je preprost.

Ker podatki, kakršne kot rezultate večinoma srečujemo v praksi, zanje nimajo uporabne vrednosti.

Kaj to pomeni?

Upravljanje tveganj je namenjeno zagotavljanju informacij, ki vodilnim na vseh nivojih organizacije pomagajo pri sprejemanju utemeljenih poslovnih odločitev in pravočasnemu preprečevanju uresničitve tveganj, ki lahko podjetjem povzročijo občutno finančno škodo.

Če želimo to doseči, moramo ključna tveganja naprej ustrezno prepoznati, pri čemer večina ne loči vsakdanjih motenj in težav, od nepričakovanih dogodkov, ki lahko vplivajo na stabilnost podjetja.

V naslednjem koraku tveganja ovrednotimo, kjer sta glavni slabosti opisno in ocenjevanje po občutku, namesto merljivih, primerljivih in ponovljivih ocen.

Šele nato tveganja za lažji pregled razvrstimo po stopnjah in ugotovimo izbrano število, ki je običajno deset ključnih tveganj, katerim morajo vodilni posvetiti največ pozornosti.

To so temelji za povratno zanko, s katero tveganja stalno spremljamo na podlagi kazalnikov tveganj, ocenjujemo, razvrščamo in obvladujemo glede na spremembe. V nasprotju z običajno prakso, po kateri se jih obravnava enkrat do nekajkrat letno, kar je pasiven pristop.

Čeprav je proces dokaj preprost, se v večini podjetij in organizacij ukvarjajo s stotinami bolj ali manj nejasno opredeljenih tveganj, opisnimi ocenami, matričnim razvrščanjem in podobnim, kar kot rečeno, za vodilne nima uporabne vrednosti.

In kjer se s tveganji ukvarjate na takšen način, se ne čudite »nerazumevanju in pomanjkanju podpore« vodilnih.

Če pa vas zanima, kako dosežemo praktično uporabne rezultate, se nam pridružite na delavnici z naslovom »Kvantitativna analiza in aktivno upravljanje tveganj«, ki bo v sredo, 25.5.2022, od 9. do 12. ure na lokaciji GZS v Ljubljani.

Na njem bomo obravnavali naslednje vsebine:

 
 • Tri glavna vprašanja o tveganjih, ki vodilne najbolj zanimajo
 • Ključni pojmi o upravljanju tveganj, ki jih moramo poznati
 • Kakšna je razlika med operativnimi in korporativnimi tveganji ter kako so povezana?
 • Trije pristopi za prepoznavanje tveganj, ki lahko občutno vplivajo na stabilnost podjetja ali organizacije
 • Kako merljivo utemeljimo ocene tveganj glede na možne finančne posledice?
 • Kako določimo profil ključnih tveganj, ki jim moramo posvetiti največ pozornosti?
 • Kakšna je razlika med osnovno in poglobljeno analizo, med oceno in stopnjo tveganja ter kaj so inherentna in rezidualna tveganja?
 • Kako dosežemo aktivno upravljanje tveganj za sprejemanje poslovnih odločitev in preprečevanje njihovih uresničitev?
 • 15 vprašanj za samooceno učinkovitosti in določitev izboljšav pri upravljanju tveganj v vsakem podjetju in organizaciji
 • Plus preprost pripomoček za kvantitativno oceno tveganj

Izobraževanje je namenjeno:

 • vodilnim na vseh področjih za boljše razumevanje uporabne vrednosti upravljanja tveganj,
 • upravljalcem tveganj za praktično učinkovito upravljanje tveganj,
 • vsem, ki vas merljivo in aktivno upravljanje tveganj zanima.

Če je vsebina aktualna za več udeležencev, lahko izobraževanje izvedemo tudi interno in prilagojeno dejavnosti vašega podjetja ali organizacije, kar nam po želji sporočite na naslov [email protected].

Cena izobraževanja je 250,00 € + DDV na udeleženca.

Za zgodnje prijave do ponedeljka, 16.5.2022, priznamo 20 % popust, za več udeležencev iz istega podjetja ali organizacije pa je možen popust po dogovoru.

DNI
UR
MIN
SEK

Obrazec za prijavo na delavnico

PRETEKLI DOGODKI

6. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2021]

TEMA: Upravljanje tveganj kot temelj za poslovno uspešnost in varnost

Ključne smernice mednarodnega standarda za upravljanje tveganj ISO 31000 [Gregor Simonič, vodilni presojevalec, Bureau Veritas]

Vzpostavitev sistema korporativnega upravljanja na finančnem področju [Jan Tepina, direktor upravljanja tveganj, Petrol d.d.]

Organizacijski okvir obvladovanja tveganj v družbi ELES [Sandi Jeršin, pooblaščenec za korporativno integriteto, ELES, d.o.o.]

Kaj digitalizacija poslovnih procesov prinaša na področje upravljanja s tveganji? [Dr. Denis Čaleta, predsednik Sveta Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana]

Uporaba metode Monte Carlo analize pri ocenjevanju tveganj/priložnosti in ukrepov [Matej Rebol, vodja službe upravljanja tveganj, HSE d.o.o.]

Upravljanje s tveganji danes, razvoj skozi čas in usmeritve za naprej [Dr. Aleš Ahčan, redni profesor, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani]

Kako izboljšamo praktično uporabnost korporativnega upravljanja tveganj [Jure Habbe, operativni direktor, SBR]

Kako zmanjšujemo tveganja s sistematičnim upravljanjem škodnih dogodkov [Božo Recko, tehnični direktor, SBR]

5. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2019]

TEMA: Digitalizacija upravljanja tveganj

Tehnološke spremembe kot tveganje [Niko Järnberg, svetovalec za tveganja, Silver Bullet Risk]

Notranja prevara: kako zmanjšati njeno tveganje? [doc. dr. Brane Bertoncelj, nekdanji direktor oddelka za gotovinsko
poslovanje Banke Slovenije]

Kako bomo jutri upravljali tveganja? [Igor Zgonc, ustanovitelj in direktor, Silver Bullet Risk]

Učinkovito upravljanje incidentov v podjetjih,
zavarovalnicah in bankah
[mag. Saša Štivan, CERMP, član skupine pri Združenju bank Slovenije za
operativno tveganje]

SIGR transport: na poti celovite digitalne preobrazbe [Igor Žula, ustanovitelj in direktor, 3 Projekt d.o.o.]

Sistem skladnosti poslovanja, upravljanje tveganj in
skladnosti skladnosti upravljanja v skupini Slovenske
železnice [mag. Martin Logar, IACA, vodja štabne službe za skladnost poslovanja
in obvladovanje tveganj, Slovenske železnice]

Nepovratna sredstva za digitalno transformacijo v
podjetjih [Martina Anderlič, Tiko PRO d.o.o.]

4. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2017]

TEMA: Poročanje – kaj, kdaj, zakaj, komu…

Praktične ovire pri postavljanju politike ščitenja v podjetju [mag. David Skornšek, Farma Ihan d.d.]

Decision making processes and the ISO 31000 standard [Dr. Cantemir Mambet, Independent advisor]

Predstavitev upravljanja s tveganji v Mercatorju [mag. Božo Virant, Mercator, d.d.]

Vloga upravljanja s tveganji pri strateškem odločanju Skupine Gorenje [Mitja Kozar, Gorenje, d.d.]

Obvladujte tveganja, bodite proaktivni! Recept za proaktivno organizacijo [Tomaž Bergant, ResEvo d.o.o.]

Iz preprostih Excelovih tabel, do aplikativne podpore za celovito obvladovanje tveganj v družbi ELES, d. o. o. [Katarina Lambrovski Stopar, Eles d.o.o.]

Poročila, ki zagotavljajo koristne informacije [Igor Zgonc, Silver Bullet Risk]

Poenotena predstavitev poročil [Božo Recko, Silver Bullet Risk]

3. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2016]

TEMA: Kako od registra tveganj do uspešnega upravljanja tveganj na korporativni ravni

Kvantifikacija tveganj kot predpogoj upravljanja s tveganj [Aleš Ahčan, Incertus]

Ključno vprašanje: Ali je register tveganja koristen za odločevalca [Tatjana Habjan, Dodana vrednost]

Celostno delovanje odbora za upravljanje s tveganji v podjetju [Dr. Nadja Zorko, Eta, d.d.]

Tveganja v organizacijah z vidika standarda ISO 9001 – primeri dobrih praks [Marko Krajner, 3ZEN d.o.o.]

Register tveganj – včeraj, danes, jutri [Igor Zgonc, Silver Bullet Risk]

2. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2014]

TEMA: Problematika t.i. “pozabljenih tveganj”, ki so pogosto spregledana, vendar pa so enako kritična kot tista, ki jih redno spremljamo

Nočna mora ali priložnost? [Maja Šušteršič, SI.RISK]

Celovit nadzor nad obvladovanjem tveganj – že realnost ali iluzija? [Dušan Dular, Krka, d.d.]

Upravljanje tveganj pri trgovanju ze energenti [Gorazd Ažman, Geoplin d.o.o.]

Celovito upravljanje s tveganji v okviru korporativnega Sistema upravljanja zavarovalnic in Solventnosti II [mag. Saša Štivan, Zavarovalnica Triglav, d.d.]

Cyber risk skozi oči etičnega hekerja
[Milan Gabor, ViRIS d.o.o.]

Ali je delovanje vašega podjetja odvisno od ključnih dobaviteljev? [Peter Krvina, APD Adria d.o.o.]

Obvladovanje prevar: zakaj podjetje ne sme počivati na lovorikah? [Oliver Currie, PwC Svetovanje d.o.o.]

1. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2013]

TEMA: Celovito upravljanje tveganj (ERM – Enterprise Risk management)

ERM orodje sodobnega časa [Tatjana Habjan, Dodana vrednost]

ERM – kje smo in kaj še lahko naredimo [Maja Šušteršič, Petrol, d.d.]

Upravljanje tveganj v informacijskih sistemih [Boštjan Delak, ITAD d.o.o.]

Dodana vrednost upravljalcev s tveganji v praksi / Zakaj jih podjetja potrebujejo? [Jona Štefančič Skalar, KPMG Slovenija d.o.o.]

Certificiranje standardov poslovanja organizacij [Borut Mlakar, Bureau Veritas Certification]

Prepoznavanje tveganj in elementi uspeha v DEM in njeni hčerinski družbi HSE Invest [Nina Jeznik, DEM d.o.o.]

Viri za uspešno upravljanje s tveganji v korporativnem smislu [doc. dr. Robert Brumnik, ICS – CIS Center za informacijsko varnost]