[INTERNO IZOBRAŽEVANJE] Kako učinkovito prepoznavamo in upravljamo trajnostna (ESG) tveganja?

V začetku leta je začela veljati nova evropska Direktiva o poročanju podjetij glede trajnosti (CSRD), ki bo nadomestila Direktivo o nefinančnem poročanju (NFRD) iz leta 2014.

Vendar je to šele prvi korak, saj bodo morala podjetja poskrbeti tudi za skladnost z novimi evropskimi standardi poročanja o trajnosti (ESRS – European Sustainability Reporting Standards), ki so delno še v nastajanju in naj bi bili v celoti sprejeti do sredine naslednjega leta.

Direktiva CSRD od podjetij zahteva kvalitativno in kvantitativno poročanje o številnih okoljskih, družbenih in upravljavskih (t.i. ESG) vprašanjih. Namenjena je bolj preglednemu razkrivanju informacij o trajnostnem poslovanju, kar naj bi vodilnim pomagalo pri razvoju razumevanja in miselnosti na omenjenem področju.

Vse to naj bi pripomoglo k uspešnejšemu doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora s konkretnejšimi informacijami o tveganjih in priložnostih glede trajnosti v podjetjih ter njihovih vplivih na ljudi in okolje.

Čeprav direktiva formalno zavezuje zgolj približno 50.000 podjetij v EU, bodo njena določila vplivala na pretežni del evropskega gospodarstva, ki z njimi sodeluje. Kajti razkritja zavezancev morajo vključevati tudi podatke o največjih dejanskih in morebitnih škodljivih vplivih ter ukrepih, ki jih blažijo ali odpravljajo v svoji celotni vrednostni oziroma dobaviteljski verigi.

To v praksi pomeni, da se bodo morala trajnostnemu poslovanju in poročanju prilagoditi vsa podjetja, ki z njimi sodelujejo kot poslovni partnerji, dobavitelji ali izvajalci.

Prav tako se nekatera podjetja za takšne pristope odločajo prostovoljno, saj so trajnostne informacije pomembne za izboljšanje poslovanja in konkurenčnosti kakor tudi za različne zunanje deležnike, na primer lastnike in banke.

Pomemben dejavnik trajnosti, ki mu nova direktiva posveča precej več pozornosti, je tudi obvladovanje tveganj, pri katerem bodo morala podjetja poročati:

  • o svoji poslovni strategiji in odpornosti poslovnega modela v povezavi s tveganji, ki so vezana na trajnost ter
  • opise ključnih tveganj, s katerimi se soočajo v povezavi s trajnostnimi vprašanji, in načine obvladovanja teh tveganj.

In ker gre za dokaj novo področje, se v praksi pojavljajo vprašanja, kako to dosežemo.

Če vas zanima, kako učinkovito prepoznavamo in upravljamo trajnostna (ESG) tveganja, vas vabimo k organizaciji internega izobraževanja v vaši organizaciji, kjer bomo obravnavali naslednje ključne vsebine:

  • Kako bodo trajnostne zahteve vplivale na poslovno uspešnost?
  • Katera so temeljna načela trajnostnega poslovanja in poročanja v skladu z direktivo CSRD?
  • Kako učinkovito prepoznavamo in upravljamo trajnostna (ESG) tveganja?
  • Kako v podjetju ali organizaciji poenotimo upravljanje tveganj na vseh področjih?
  • Odgovori na vprašanja udeležencev.

Izobraževanje je namenjeno vodilnim, ki se želijo seznaniti s pristopi za prepoznavanje in upravljanje trajnostnih (ESG) tveganj in vsem, ki se ukvarjajo s trajnostnim poslovanjem in poročanjem v skladu z direktivo CSRD.

Izobraževanje je namenjeno vodilnim, ki se želijo seznaniti s pristopi za prepoznavanje in upravljanje trajnostnih (ESG) tveganj in vsem, ki se ukvarjajo s trajnostnim poslovanjem in poročanjem v skladu z direktivo CSRD. Izobraževanje lahko izvedemo v osnovni (1 ura) ali razširjeni (2 uri) obliki internega izobraževanja.

Za več informacij glede izobraževanja nam pišite na naslov [email protected].