Kaj morajo vedeti vodilni za učinkovito upravljanje ključnih tveganj?

V vsakem podjetju in organizaciji obvladujemo tveganja, sicer bi prej ali kasneje propadli.

Vendar bolj, kot je dejavnost organizacije kompleksna ter podvržena notranjim in zunanjim spremembam, težje je vzdrževati pregled nad nevarnostmi, ki ji lahko povzročijo občutno škodo ali celo ogrozijo njen obstoj.

In temu je namenjeno upravljanje tveganj kot proces, s katerim sistematično prepoznavamo, ocenjujemo, spremljamo in zmanjšujemo ključne nevarnosti v poslovnem okolju.

Kot smo že omenjali, je za večino zgolj obveznost, ki jo od njih zahtevajo drugi, na primer revizorji, nadzorniki, presojevalci in podobno.

Razlogov za takšen odnos je več, med katerimi je eden od pomembnejših, da se vodilni premalo zavedajo, kakšne rezultate lahko dosežemo in kako lahko upravljanje tveganj dejansko prispeva k poslovni varnosti.

Za lažjo predstavo naj omenimo nekaj možnih koristi.

Preprečevanje ključnih nevarnosti.
V poslovnem okolju nevarnosti delimo na motnje, tveganja in ključna tveganja. Najbolj pomembna so slednja, ker lahko organizacijam povzročijo veliko škodo, zato je pomembno, da se jih zavedamo ter jih zmanjšujemo in preprečujemo.

Sprejemanje odločitev.
Pri odločanju o porabi denarja za naložbe, izboljšave, razvoj vzdrževanje in podobno, imamo dve možnosti. Odločamo se lahko po občutku in izkušnjah, ali pri tem upoštevamo tudi rezultate upravljanja tveganj, ki nam povedo, kaj moramo prednostno urediti in zakaj ter tako zmanjšamo verjetnost napačnih presoj.

Upravljanje zavarovanj.
Pomemben dejavnik poslovne varnosti so celovita in kakovostna zavarovanja, ki temeljijo na ocenah tveganj, kaj je smiselno zavarovati in v kakšnem obsegu. Večina se pri tem zanaša na strokovnost zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, čeprav moramo imeti tudi lastne ocene, katere pridobimo z analizami, ki so del upravljanja tveganj.

Neprekinjeno poslovanje.
Namenjeno je ponovni vzpostaviti ključnih procesov, kadar se nevarnosti uresničijo in pride do prekinitev. To obvladujemo s sistemi neprekinjenega poslovanja, pri katerih prav tako upoštevamo analize tveganj poslovnih procesov.

In še bi lahko naštevali.

Kot rečeno, je upravljanje tveganj sistematična dejavnost, ki ima svoja pravila, kako jo načrtujemo, uvedemo v prakso in vzdržujemo, da nam zagotavlja uporabne rezultate.

Če želite kot vodilni kratko in jedrnato izvedeti, kako nam lahko upravljanje tveganj pomaga pri izboljšanju poslovne varnosti, boste to izvedeli na osnovnem (1 ura) ali razširjenem (2 uri) internem izobraževanju, ki ga prilagodimo dejavnosti naročnika.

To seveda še ne pomeni, da morate nato karkoli spreminjati, vendar pa boste lažje odločili, kakšno upravljanje tveganj zares potrebujete.

Za več informacij glede izobraževanja o upravljanju tveganj za vodilne nam pišite na naslov 
[email protected].