[WEBINAR] Kako v podjetjih in organizacijah sistematično upravljamo škodne dogodke?

Vse kar v podjetjih in organizacijah počnemo vsak dan, je povezano z manjšimi ali večjimi tveganji.

Vedno se lahko zgodi nesreča pri delu, vdor v informacijski sistem, okvara proizvodne linije, napaka pri pripravi ponudbe za pomemben razpis, prekoračitev določenih časovnih rokov na finančnem ali kadrovskem področju in podobno.

Takrat pride do uresničitve tveganja in škodnega dogodka ali incidenta, ki ima neposreden ali posreden vpliv na poslovanje. Večinoma povzroči motnje pri delovanju organizacije in določeno finančno škodo, čeprav je izid v nekaterih primerih lahko tudi pozitiven.

Škodni dogodki se dogajajo povsod in če nad njimi nimamo pregleda, smo lahko zmotno prepričani, da gre za posamezne primere, ki niso pomembni. Zato jih moramo nadzorovati, vključno z njihovimi finančnimi posledicami.

S škodnimi dogodki se največkrat ukvarjajo posamezni zaposleni, kar zmanjšuje pozornost in zavedanje njihove pomembnosti. Spremljati jih morajo odgovorne osebe za posamezna področja ter izvajati ukrepe za njihovo odpravljanje, kar krepi varnostno kulturo celotne organizacije.

Podatki o škodnih dogodkih so običajno zabeleženi v preglednicah in razpršeni v različnih organizacijskih enotah, kar ima več slabosti, med drugim, da jih lahko izgubimo. Podatki morajo biti shranjeni na enem mestu, varni pred izgubo in nepooblaščenim dostopom ter na razpolago vsem, ki jih potrebujejo.

S podatki v preglednicah je prav tako povezana izguba časa z vnosi, analizami in izdelavo poročil, ki ga lahko porabimo bolj koristno. Podatki o incidentih naj se beležijo, kjer nastanejo, analize in poročila pa so danes lahko na voljo z nekaj kliki.

Škodni dogodki torej pomenijo, da gre nekaj narobe. In če tega pravočasno ne opazimo, se lahko uresniči nevarnost z občutno materialno, poslovno in drugo škodo.

Zato je pomembno njihovo sistematično spremljanje ter korektivno in preventivno ukrepanje, kar zmanjšuje tveganja ter povečuje varnost, ugled in poslovno uspešnost vsakega podjetja in organizacije.

Če vas zanima, kako škodne dogodke sistematično upravljamo v praksi, vas vabimo, da se nam pridružite na brezplačnem webinarju, ki bo
v sredo, 2.6.2021, od 9. do 10:30 ure, kjer boste med drugim izvedeli:

– Kakšno vlogo ima upravljanje tveganj pri učinkovitosti vodenja?
– Kako upravljanje tveganj pri vodenju uvedemo v prakso?
– Kako poteka digitalizacija procesa upravljanja tveganj s platformo Silver Bullet Risk?
– Odgovorili bomo tudi na vsa vprašanja udeležencev

Prijavo na dogodek oddajte preko spodnjega obrazca.

Vabljeni.

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA WEBINAR