Blog

[WEBINAR] Kako v podjetjih in organizacijah sistematično upravljamo škodne dogodke?

Vse kar v podjetjih in organizacijah počnemo vsak dan, je povezano z manjšimi ali večjimi tveganji.

Vedno se lahko zgodi nesreča pri delu, vdor v informacijski sistem, okvara proizvodne linije, napaka pri pripravi ponudbe za pomemben razpis, prekoračitev določenih časovnih rokov na finančnem ali kadrovskem področju in podobno.

Takrat pride do uresničitve tveganja in škodnega dogodka ali incidenta, ki ima neposreden ali posreden vpliv na poslovanje. Večinoma povzroči motnje pri delovanju organizacije in določeno finančno škodo, čeprav je izid v nekaterih primerih lahko tudi pozitiven.

Read More »