[POZIV] Iščemo dobre prakse korporativnega upravljanja tveganj

Korporativno upravljanje tveganj (ang. Enterprise Risk Management – ERM) je področje, ki pomembno vpliva na uspešnost podjetij, a se v našem poslovnem okolju šele dobro razvija.

Da bi podjetja in organizacije dodatno spodbudili k uvajanju kulture upravljanja tveganj in opozorili na naraščajočo vlogo, ki jo predstavlja pri celoviti uspešnosti poslovanja, je ključno deljenje izkušenj in rezultatov, pri čemer pa potrebujemo vašo pomoč.

Želimo si, da bi primere dobrih praks iz prve roke z nami delili tisti, ki ste proces upravljanja tveganj že uspešno uvedli ter s tem k hitrejšemu in učinkovitejšemu napredku spodbudili tudi vse, ki se še sprašujejo, zakaj je upravljanje tveganj sploh pomembno.

Zato vas vabimo, da svoje uspehe in zglede predstavite na 6. strokovni konferenci o upravljanju tveganj, ki jo bomo izvedli v sredo, 21. oktobra 2021, v Kongresnem centru Lifeclass v Portorožu. 

Letošnja osrednja tema bo učinkovitost upravljanja tveganj kot temelj za poslovno odločanje in uspešnost, zato smo prepričani, da bodo vaše izkušnje pomembna spodbuda za številna podjetja.

Pogoji za sodelovanje

Vaša prijava oz. primer dobre prakse naj vsebuje kratko razlago, ki povzema, kako ste se upravljanja tveganj lotili v vašem podjetju oziroma organizaciji ter kakšne učinke in poslovne koristi ste pridobili.

Odgovore na navedena vprašanja na kratko opišite na tej povezavi.

Vse prejete informacije bomo obravnavali kot zaupne in jih ne bomo posredovali nobeni tretji osebi.

Rok za oddajo prijav

Prijave za sodelovanje sprejemamo do petka, 17. 9. 2021.

Predstavitev na konferenci

Med prejetimi prijavami bomo izbrali tri najboljše primere dobrih praks, ki jih boste lahko predstavili na konferenci, o čemer bodo sodelujoči obveščeni najkasneje do 30.9.2021.

V zahvalo za vaše sodelovanje in prispevek stroki bomo vsakemu izbranemu podjetju ali organizaciji podarili tri polne kotizacije za konferenco. 

Dodatne informacije

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s tem pozivom in sodelovanjem nam lahko pišete na naslov [email protected].

Vabljeni.