Pet razlogov, zakaj vaša ekipa potrebuje usposabljanje za upravljanje tveganj

Upravljanje tveganj je široka disciplina, ki vam omogoča, da na upravljanje in uspešnost izvedenih aktivnosti pogledate celostno in iz različnih perspektiv. Ponuja vam način, da izboljšate komunikacijske poti med oddelki in sistematično zbirate informacije na različnih nivojih organizacije; ekipe pa spodbuja, da realno in sproti ocenjujejo rezultate ter posledice sprejetih odločitev.

Pomembno je omeniti, da ima cikel upravljanja s tveganji jasno opredeljene faze, a vendar je upravljanje s tveganji neprekinjen proces. To v praksi pomeni, da je organizacija vselej v drugačni fazi postopka obvladovanja tveganj za vsa dejanska in potencialna tveganja, ki jih je prepoznala. To hkrati pomeni, da je upravljanje tveganj vedno aktiven in živ proces, h kateremu prispevajo vsi zaposleni, ko in če so z njim sploh seznanjeni.

Ključni cilj učinkovitega upravljanja tveganj je namreč ta, da z najbolj preudarnim ravnanjem v dani situaciji vsi zaposleni delujejo s ciljem preprečitve uresničitev neželenih scenarijev, ki lahko vodijo v morebitne krize.

Ko gre za razvoj in izvajanje učinkovitih strategij obvladovanja tveganj, pa organizacije pogosto zagotovijo vse, razen ključnega – to je ustrezno usposobljen kader. S tem pa žal onemogočijo tudi, da da se potrebne aktivnosti izvajajo do tolikšne mere, da bi se neželenim posledicam lahko izognili. Kako lahko to izboljšate v prihodnje?

Eden od pomembnejših način za povečanje sposobnosti vaše ekipe, ko gre za obvladovanje tveganj, je ustrezno usposabljanje. Poglejmo, zakaj:

1. Povečajte zrelost organizacije pri upravljanju tveganj

Bolj ko se ljudje oziroma vaši zaposleni zavedajo vpliva tveganja, večja je zrelost celotne organizacije pri njihovem obvladovanju. To podjetju prinaša veliko koristi, saj globlja raven zrelosti obvladovanja tveganj vodi do boljšega upravljanja, večje ozaveščenosti o morebitnih grožnjah in tudi do bolj združenih, celostnih pogledov vodstvenega kadra pri njihovi blažitvi. Seveda je načinov za večanje zrelosti obvladovanja tveganj v organizaciji veliko, a vendar je ravno usposobljeno osebje, ki se s potencialnimi grožnjami srečuje vsak dan, tisto, ki mora vedeti, kako se nanje najbolje odzvati.

2. Izboljšajte sposobnost ekipe

Pogosto lahko slišimo, da je obvladovanje tveganj zgolj teorija, ki v praksi ne daje oprijemljivih rezultatov. Strinjamo se, da je eno razumeti teorijo o tem, kako oceniti tveganje in kakšne strategije so vam na voljo; popolnoma nekaj drugega pa je, če lahko vzamete, kar ste se naučili, in to uporabite v delovnem okolju. Z usposabljanjem za obvladovanje tveganj boste ekipi dali potrebne veščine za prepoznavanje in upravljanje tveganj, s čimer boste vaš kader opolnomočili za opravljanje delovnih nalog. Razumeli bodo orodja in tehnike, s katerimi bodo tveganje lahko tudi praktično obvladali, ne glede na to, v kateri ekipi oziroma oddelku so zaposleni.

3. Pokažite zavezanost osebju in spodbujajte kulturo uspeha

Vse več študij potrjuje, da delovno okolje močno vpliva na moralo pri delu. Zaposleni, ki v vodstvu prepoznajo iskren interes za njihov profesionalni razvoj, so bolj zavzeti. Eden on načinov, s katerim lahko tovrstno predanost pokažete tudi vašim zaposlenim, je vlaganje v njihove veščine in razvoj ter krepitev sposobnosti. Ne le, da jih s tem razvijate na dolgi rok; prav tako kader pripravljate na trenutek, ko bodo nekatere odločitve lahko sprejemali popolnoma samostojno. Na tak način zaposleni občutijo več zvestobe do delodajalca in se tudi pozneje odločajo za menjavo službe.

4. Poglobite podporo vodstva

Tudi vodstvo se pri odobritvi izobraževanja svojih zaposlenih nadeja koristi. Slednje pa bodo prejeli le, če bodo podprli tudi prenos znanja nazaj na delovno mesto in s tem spodbujali člane svojih timov, da naučeno tudi uporabijo. S tem se prepoznavnost upravljanja tveganj in pomembnosti te discipline dogaja na vseh ravneh organizacije, s čimer se povečujejo tudi pobude in aktivnosti za obvladovanje tveganj.

5. Povečajte sposobnost ekipe za delo z orodji za upravljanje tveganj

Register tveganj. Metoda Monte Carlo. Zveni znano? Zaposleni oziroma tudi vodje lahko izraze poznajo, kar pa še ne pomeni, da z njimi znajo rokovati. Tudi v našem prostoru je še vedno premalo ustreznih usposabljanj o upravljanju tveganj, ki bi zaposlenim na različnim nivojem organizacije dala ustrezen vpogled in omogočila spoznavanje z orodji in tehnikami za obvladovanje tveganj. Zato je toliko bolj pomembno, da se delodajalci zavedajo pomanjkljivosti obstoječe ponudbe na eni strani, in zaposlene podpirajo pri iskanju in gradnji ustreznih kompetenc na drugi. Čas z izkušenim trenerjem vašim zaposlenim daje varen prostor za učenje na praktičnih primerih in prenosu dobre prakse iz drugih podjetij, raziskovanje različnih možnosti, ki jih orodja omogočajo in tudi razmislek, kako bi tehnike najbolje uporabili pri svojem delu.

Kako izbrati ustrezno usposabljanje?

Če ste prepoznali potrebe po nadgradnji kompetenc vaših zaposlenih, je naslednje vprašanje, kam se obrniti po pomoč in kakšno obliko treninga pri tem izbrati. Najboljši način je razmislek o tem, kaj želite doseči, da boste hkrati čim bližje vašim poslovnim ciljem. Pri tem je smotrno tudi, da zagotovite, da izbrano izobraževanje podpira orodja, tehnike in programsko opremo, ki jo uporabljate v svojem podjetju.

Pri vsem naštetem pa vam seveda lahko pomagamo tudi mi. Prepričali vas bomo s strokovnostjo in poznavanjem področja, ki ga krepimo tudi s samostojno poslovno prakso in poznavanjem najsodobnejših orodij za upravljanje tveganj, ki jih razvijamo tudi sami.

Glede na cilje organizacije in potrebe vaših zaposlenih delavnice prilagajamo in s tem zagotavljamo, da je samo trajanje ter obseg usklajeno z vašimi pričakovanji. S tem zagotavljamo, da boste koristi od vaše naložbe prepoznal hitro tudi v vašem delovnem okolju.

Podprite svoje zaposlene. Ponudbo izobraževanj preverite tu:

ZA VODILNE KADRE

Z vzpostavljanjem kulture tveganja, odpravo zastarelih taktik in uskladitvijo tveganj s strateškimi cilji organizacije lahko izvršni direktorji in vodstveni kadri pridobite in hkrati vzpostavite zaupanje v procese upravljanja tveganj v vaši organizaciji.

ZA UPRAVLJAVCE TVEGANJ

Pri vsaki poslovni dejavnosti prihaja do motenj; izziv, ki ga ima vsak upravljavec tveganj pa je, da ponavljajoče se in naraščajoče motnje odpravi, še preden prerastejo v težave in s tem postanejo krize.

ZA ZAPOSLENE

Za učinkovito obvladovanje tveganja so odgovorni vsi zaposleni, zato morajo ti razumeti, kakšne so lahko posledice udejanjenih tveganj in kateri so najbolj učinkoviti ukrepi za njihovo preprečevanje ali morebitno ponovitev.

Želite naročiti enega od izobraževalnih paketov? Oddajte naročilo preko spodnjega obrazca:

PREVERITE TUDI NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ NAŠEGA PARTNERJA 3ZEN:

– Lean 6-Sigma Green Belt (januar-april)  Več na… 
– Osnove vitke proizvodnje (03. in 04. februar)  Več na…
– Inoviranje s TRIZ-om (10.-12. februar) Več na…
– SMED in OEE delavnica (20. februar) Več na…
– Cradle To Cradle v krožnem gospodarstvu (19. in 20. maj) Več na…