Od 40 strani preglednic do celostnega pregleda tveganj

Zgodba o tem, kako bo orodje za obvladovanje tveganj vaši organizaciji pomagalo, da z obsojanja preide na sprejemanje odločitev na podlagi prejetih informacij o tveganju, ter o nastanku orodja Silver Bullet Risk.

Pred več kot 10 leti sem imel pomemben sestanek z nekim nemškim podjetjem. Skrbno je bilo treba preučiti številne dejavnike tveganja, na podlagi katerih bi nato padla odločitev o prihodnosti družbe. Zato sem moral pripraviti in svojemu nadrejenemu predložiti celostno poročilo v programu Excel, ki je obsegalo 40 strani. Si lahko predstavljate, kakšen izraz je imel nadrejeni na obrazu? Tistega dne se je rodila tudi ideja o Orodje za obvladovanje tveganj Silver Bullet Risk.

Silver Bullet Risk - BLOG - Upravljanje tveganj

Vedel sem, da do takih situacij prihaja pogosto. Še predobro pa je poznal tudi občutek, ki sta ga doživljali obe strani mize: oseba, ki mora sprejeti odločitev na podlagi prejetih informacij, pobesni, ker mora za to pregledati goro podatkov, osebi, ki je odgovorna za pripravo tovrstnih podatkov, pa ob tem zledeni kri v žilah, saj enostavno nima potrebnih orodij, znanja ali časa, da bi vse potrebne informacije zbrala in jih osmislila.

Bi bilo mogoče ublažiti vsa tveganja družbe in tako poskrbeti, da bi se informacije prebralo hitro, bolje in, kar je najbolj pomembno, tako, da bi lahko v povezavi z njimi pravočasno ukrepali? To vprašanje je bilo in še naprej ostaja glavna motivacija za razvoj orodja Silver Bullet Risk.

Naše raziskave so pokazale celo, da so danes kljub vedno zahtevnejšemu trgu srednje velika podjetja tista, ki strateškemu obvladovanju svojih tveganj pogosto ne posvetijo dovolj časa, energije ali virov. Številna takšna podjetja obvladovanje tveganja še vedno dojemajo kot nekoliko »neoprijemljivo« področje, ki jim zato vsaj na prvi pogled ne bo zagotovilo jasnih ali poglobljenih rezultatov.

Vendar pa so ne glede na področje, na katerem delujete, težave, ki so bile opredeljene v podobnih poslovnih okoljih po vsem svetu, enake: vodstvo podjetij, člani nadzornih odborov ter notranji in zunanji revizorji enostavno nimajo celostnega pregleda nad ključnimi tveganji v svojem podjetju in zato potencialnih izidov ne morejo ne predvideti ne ukrepati v povezavi z njimi.

Poročil o tveganju ne podpirajo finančni učinki na samo organizacijo. Zaposleni v okviru svojega oddelka nimajo dovolj informacij in metodološke podpore, ki bi jim omogočila organiziranje in strateško spremljanje tveganj. Uporabljajo preglednice, zaradi česar je njihovo delo zamudno in nepregledno, revizijske sledi je nemogoče zagotoviti, pretekle dejavnosti pa niso preverjene, poleg tega pa je s pomočjo enotne metodologije praktično nemogoče pripraviti celostna poročila.

Kljub temu pa ob ustreznem izvajanju obvladovanja tveganja velja ,  da deluje in celo dela čudeže! V takšnem primeru skoraj ne boste vedeli, da obstaja. V nasprotnem primeru pa   boste zagotovo veseli, da ste pravilno predvideli situacije in scenarije tveganja ter se tako izognili morebitni ogromni katastrofi.

Cilj Silver Bullet Risk je torej omogočiti upravi srednje velike organizacije, da dobi celosten pregled nad vsemi tveganji, s katerimi se sooča njihova organizacija. Takšen pregled namreč predstavlja osnovo za sprejemanje odločitev na podlagi prejetih informacij in ne le za obsojanje! Naše orodje je neke vrste radar, ki zaznava, kako se lahko izognemo tveganjem in na pameten način ukrepamo v povezavi z omenjenimi informacijami.


***

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v Linkedin skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.