Kako se upravljanja tveganj lotiti sistematično?

Sistematično upravljanje tveganj je vseskozi aktiven proces, ki podjetju zagotavlja, da se s tveganji ukvarjate dolgoročno, in tudi uspešno.

Poenostavljeno lahko proces upravljanja tveganj razdelimo na 4 faze:

1) Identifikacija tveganj
2) Vrednotenje tveganj
3) Ukrepanje
4) Nadzor

Veliko ERM knjig vam bo povedalo, da je zgornja razdelitev v praksi strašno zahtevna, a v resnici temu niti ni tako.

Zadeve se moramo lotiti pri začetku – torej ugotoviti, ali obstaja tveganje; nato oceniti, kako veliko grožnjo za vašo organizacijo predstavlja; sprejeti primerne ukrepe, da ga preprečimo ali ublažimo; na koncu pa se prepričati še, ali smo bili pri tem učinkoviti.

Čez nekaj časa korake 2, 3 i 4 tudi ponovimo, da preverimo, kakšno je stanje, kako in kaj (če sploh) se je spremenilo in ali so naši ukrepi še vedno primerni.

silver bullet risk - blog - proces upravljanja tveganj - slo

Seveda je zgoraj našteto le grobi oris, in veliko je podrobnosti, ki vam lahko pomagajo pri vsaki izmed naštetih faz. V naslednjih člankih jih bomo tudi podrobneje predstavili.

IDENTIFIKACIJA TVEGANJ
-Ustvarite popis vseh tveganj za vašo organizacijo → register tveganj
-Kako vedeti, katera tveganja obstajajo? Uporabite domišljijo in razmišljajte izven ustaljenih okvirov!
-Izogibajte se temu, da vsako težavo oz. izziv uvrstite med tveganje; izogibajte se ponovitvam istih tveganj; pričnite z največjimi, in ne biti prepričani, da dolg seznam tveganj pomeni, da ste nalogo uspešno izvršili
VREDNOTENJE TVEGANJ
-“Pripišite težo posameznim tveganjem”
-Pri vrednotenju uporabite različne vidike, denimo kakšne finančno izgubo tveganje predstavlja, kako vpliva na dobičkonosnost in na vrednost podjetja
-Napredno: Upoštevajte povezanost tveganj → združevanje tveganj
UKREPANJE
-Strategije, kako ublažiti tveganje
-Ovrednotenje ukrepov: ali se vam ublažitev tveganja dejansko “izplača”; ta korak zahteva kvantifikacijo tveganj
-Ukrepom dodelite skrbnike in med njih razporedite ukrepe
NADZOR
-Spremljajte, katera tveganja so se udejanjila in katerim ste se izognili
-Spremljajte in beležite dejavnike, ki vplivajo na tveganja kot so npr. spremembe cen, obresti, itd. (KRI – Key Risk Indicators)
-Nadzorujte, ali sprejeti ukrepi v praksi delujejo

***

Stopite v kontakt z našo ekipo, če želite tveganja upravljati sistematično.

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v Linkedin skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.