V podjetju Silver Bullet Risk verjamemo v strateškost, sinergije, moč znanja in deljenje izkušenj. Zato že vrsto let organiziramo strokovne dogodke, namenjene podjetjem, višjemu managementu, upravljalcem tveganj in nadzornikom z namenom, da domačim podjetjem preko najnovejših spoznanj stroke in dobrih poslovnih praks ponazorimo dodano vrednost strateškega upravljanja s tveganji.

7. STROKOVNA KONFERENCA O UPRAVLJANJU TVEGANJ: Vpliv globalnih sprememb na upravljanje tveganj v slovenskem poslovnem okolju

AKTUALNI DOGODKI

Obrazec za prijavo na 7. konferenco o upravljanju tveganj

POMEMBNO: Če vam prijava preko obrazca ne deluje (npr. zaradi varnostnih omejitev v vaši organizaciji), nam pošljite mail s prijavo na [email protected]

O konferenci

Zadnji dve leti so zaznamovale nekatere pomembne spremembe, ki ne vplivajo samo na slovensko, temveč pretresajo celotno svetovno gospodarstvo.

Prizadevanjem in regulativnim zahtevam za zmanjšanje vpliva gospodarstva na okolje z ničelnim ogljičnim odtisom se je pridružil koronavirus, ki je pretrgal utečene nabavne poti in načine sodelovanja s kupci, sledilo je pomanjkanje integriranih vezij (t.i.čipov), naraščajoče cene energentov in po začetku vojne v Ukrajini še skrbi glede njihove dobavljivosti.

Zato zagotovo ni presenečenje, da smo 7. strokovno konferenco posvetili vplivu globalnih sprememb na upravljanje tveganj v slovenskem poslovnem okolju.

Na njej bodo uveljavljeni strokovnjaki na podlagi lastnih izkušenj predstavili pristope pri obvladovanju nabavnih, finančnih in kadrovskih tveganj, kako načrtujemo ukrepe za neprekinjeno poslovanje v kriznih razmerah, vlogo notranje revizije pri upravljanju tveganj, vpliv dogajanja v Ukrajini in še več.

KOMU JE NAMENJENA
Vodilnim, ki se želite seznaniti z dobrimi praksami upravljanja tveganj na omenjenih področjih, upravljavcem tveganj (Risk Manager/ka), odgovornim za neprekinjeno poslovanje, članom nadzornih svetov in notranjim revizorjem ter vsem, ki vas navedene teme zanimajo.


ZAKAJ BI SE JE UDELEŽILI?
Potrudili se bomo, da bodo vsebine predstavljene zanimivo in praktično uporabno ter da boste pridobljene informacije lahko koristno uporabili pri svojem delu.

V preddverju konference pa bo na voljo tudi predstavitev informacijske rešitve za upravljanje tveganj in škodnih dogodkov Silver Bullet Risk.

O ORGANIZATORJU
Silver Bullet Risk je specializirana in vodilno blagovna znamka na področju celovitega upravljanja in obvladovanja tveganj v Sloveniji. Verjamemo v strategije, sinergije, moč znanja in deljenje izkušenj. Z namenom, da preko najnovejših spoznanj stroke in dobrih poslovnih praks prikažemo dodano vrednost strateškega upravljanja s tveganji, že vrsto let organiziramo strokovne dogodke, namenjene višjemu managementu, upravljalcem tveganj, nadzornikom ter vsem drugim, ki se s tem ukvarjate poklicno, ali vas področje zanima.

Informacijska platforma Silver Bullet Risk je tudi prejemnik dveh prestižnih priznanj za inovativnost, in sicer Slovenske nagrade varnosti v kategoriji inovativna varnostna rešitev, ki jo podeljuje Institut za korporativne varnostne študije ICS-Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti in SE Europe Security Award (SEECSA) ter srebrne nagrade za inovativnost GZS Zbornice Osrednjeslovenske regije.


O PARTNERJU KONFERENCE
Slovensko združenje za tveganje in zavarovanja (Si.Risk) se zavzema za razvoj področja obvladovanja tveganj in okrepitev zavedanja o obvladovanju tveganj in zavarovanj v gospodarskih in javnih družbah/podjetjih. Povezujejo se tudi z drugimi strokovnimi združenji in organizacijami, kjer si prizadevajo za izmenjavo izkušenj, mnenj, idej in informiranje članov ter zastopanje njihovih interesov v procesu priprave zakonodaje tako na evropski kot lokalni ravni. S svojim delom in spremljanjem novih dognanj na področju obvladovanja tveganj in zavarovanj želijo članom zagotoviti pogoje, ki jim bodo omogočili povečanje učinkovitosti in večjo kakovost dela in spodbuditi uporabo najboljših praks na tem področju.


Rezervirajte datum in se nam pridružite
8. 11. 2022 v Four Points by Sheraton Ljubljana (bivši hotel Mons), kjer bodo z nami naslednji gosti:

Anton Travner, direktor področja Upravljanje, DARS d.d.

Vpliv vojne v Ukrajini na tveganja v slovenski avtocestni družbi

mag. Larisa Istenič, vodja skupnih služb, Zavod RS za blagovne rezerve

Zavod republike slovenije za blagovne rezerve v času velikih globalnih sprememb

Jure Vezjak, Vodja Službe za notranjo revizijo, Cinkarna Celje, d.d.

Vloga notranje revizije pri upravljanju tveganj

mag. Darja Žlogar, vodja oddelka ekonomskih raziskav, CMSR

Globalna makroekonomska in politična tveganja

Alenka Planinc Rozman, direktorica, Planinca d.o.o.


Kako obvladujemo aktualna kadrovska tveganja v času globalnih sprememb

Niko Järnberg, Manager & soustanovitelj, Econlab Consulting, d.o.o.

Kako banke analizirajo podnebna tveganja in njihov vpliv na bonitetno oceno podjetij?

Mitja Jermol, vodja centra za prenos znanja, IJS


Uporabnost umetne inteligence pri upravljanju tveganj

mag. Aleš Hohnjec, vodja delovne skupine za vzpostavitev načrtov neprekinjenega poslovanja (NNP) v skupini SŽ

Kako načrtujemo in uvedemo sistem neprekinjenega poslovanja – primer skupine SŽ

Urnik konference

8:15 – 9:00
Sprejem udeležencev z zajtrkom
9:00 – 9:15
Pozdrav udeležencev, Igor Zgonc, Maja Šušteršič
9:15 – 10:00
Darja Žlogar, CMRS
10:00 – 10:30
Anton Travner, DARS
10:30 – 11:00
Aleš Hohnjec, SŽ
11:00 – 11:30
Niko Järnberg, Econlab
11:30 – 12:00
Odmor in pogostitev
12:00 – 12:15
Interaktivni vložek
12:15 – 12:45
Alenka Planinc Rozman, Planinca
12:45 – 13:15
Larisa Istenič, Zavod RS za blagovne rezerve
13:15 – 13:45
Jure Vezjak, Cinkarna Celje
13:45 – 14:15
Mitja Jermol, IJS
14:15 – 14:30
Zaključek konference

Cene kotizacije in popusti

Redna cena za udeležbo na konferenci je 250 EUR.

Za zgodnje prijave in plačila do vključno 10. 10. 2022 je cena 199 EUR (20% popust). Za več udeležencev iz istega podjetja je popust po dogovoru.

Cena za študente je 50 EUR (80% popust) in velja s priloženim potrdilom o šolanju in ne velja za zaposlene v podjetjih.

DNI
UR
MIN
SEK

Obrazec za prijavo na 7. konferenco o upravljanju tveganj

POMEMBNO: Če vam prijava preko obrazca ne deluje (npr. zaradi varnostnih omejitev v vaši organizaciji), nam pošljite mail s prijavo na [email protected]

PRETEKLE KONFERENCE

6. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2021]

TEMA: Upravljanje tveganj kot temelj za poslovno uspešnost in varnost

Ključne smernice mednarodnega standarda za upravljanje tveganj ISO 31000 [Gregor Simonič, vodilni presojevalec, Bureau Veritas]

Vzpostavitev sistema korporativnega upravljanja na finančnem področju [Jan Tepina, direktor upravljanja tveganj, Petrol d.d.]

Organizacijski okvir obvladovanja tveganj v družbi ELES [Sandi Jeršin, pooblaščenec za korporativno integriteto, ELES, d.o.o.]

Kaj digitalizacija poslovnih procesov prinaša na področje upravljanja s tveganji? [Dr. Denis Čaleta, predsednik Sveta Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana]

Uporaba metode Monte Carlo analize pri ocenjevanju tveganj/priložnosti in ukrepov [Matej Rebol, vodja službe upravljanja tveganj, HSE d.o.o.]

Upravljanje s tveganji danes, razvoj skozi čas in usmeritve za naprej [Dr. Aleš Ahčan, redni profesor, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani]

Kako izboljšamo praktično uporabnost korporativnega upravljanja tveganj [Jure Habbe, operativni direktor, SBR]

Kako zmanjšujemo tveganja s sistematičnim upravljanjem škodnih dogodkov [Božo Recko, tehnični direktor, SBR]

5. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2019]

TEMA: Digitalizacija upravljanja tveganj

Tehnološke spremembe kot tveganje [Niko Järnberg, svetovalec za tveganja, Silver Bullet Risk]

Notranja prevara: kako zmanjšati njeno tveganje? [doc. dr. Brane Bertoncelj, nekdanji direktor oddelka za gotovinsko
poslovanje Banke Slovenije]

Kako bomo jutri upravljali tveganja? [Igor Zgonc, ustanovitelj in direktor, Silver Bullet Risk]

Učinkovito upravljanje incidentov v podjetjih,
zavarovalnicah in bankah
[mag. Saša Štivan, CERMP, član skupine pri Združenju bank Slovenije za
operativno tveganje]

SIGR transport: na poti celovite digitalne preobrazbe [Igor Žula, ustanovitelj in direktor, 3 Projekt d.o.o.]

Sistem skladnosti poslovanja, upravljanje tveganj in
skladnosti skladnosti upravljanja v skupini Slovenske
železnice [mag. Martin Logar, IACA, vodja štabne službe za skladnost poslovanja
in obvladovanje tveganj, Slovenske železnice]

Nepovratna sredstva za digitalno transformacijo v
podjetjih [Martina Anderlič, Tiko PRO d.o.o.]

4. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2017]

TEMA: Poročanje – kaj, kdaj, zakaj, komu…

Praktične ovire pri postavljanju politike ščitenja v podjetju [mag. David Skornšek, Farma Ihan d.d.]

Decision making processes and the ISO 31000 standard [Dr. Cantemir Mambet, Independent advisor]

Predstavitev upravljanja s tveganji v Mercatorju [mag. Božo Virant, Mercator, d.d.]

Vloga upravljanja s tveganji pri strateškem odločanju Skupine Gorenje [Mitja Kozar, Gorenje, d.d.]

Obvladujte tveganja, bodite proaktivni! Recept za proaktivno organizacijo [Tomaž Bergant, ResEvo d.o.o.]

Iz preprostih Excelovih tabel, do aplikativne podpore za celovito obvladovanje tveganj v družbi ELES, d. o. o. [Katarina Lambrovski Stopar, Eles d.o.o.]

Poročila, ki zagotavljajo koristne informacije [Igor Zgonc, Silver Bullet Risk]

Poenotena predstavitev poročil [Božo Recko, Silver Bullet Risk]

3. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2016]

TEMA: Kako od registra tveganj do uspešnega upravljanja tveganj na korporativni ravni

Kvantifikacija tveganj kot predpogoj upravljanja s tveganj [Aleš Ahčan, Incertus]

Ključno vprašanje: Ali je register tveganja koristen za odločevalca [Tatjana Habjan, Dodana vrednost]

Celostno delovanje odbora za upravljanje s tveganji v podjetju [Dr. Nadja Zorko, Eta, d.d.]

Tveganja v organizacijah z vidika standarda ISO 9001 – primeri dobrih praks [Marko Krajner, 3ZEN d.o.o.]

Register tveganj – včeraj, danes, jutri [Igor Zgonc, Silver Bullet Risk]

2. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2014]

TEMA: Problematika t.i. “pozabljenih tveganj”, ki so pogosto spregledana, vendar pa so enako kritična kot tista, ki jih redno spremljamo

Nočna mora ali priložnost? [Maja Šušteršič, SI.RISK]

Celovit nadzor nad obvladovanjem tveganj – že realnost ali iluzija? [Dušan Dular, Krka, d.d.]

Upravljanje tveganj pri trgovanju ze energenti [Gorazd Ažman, Geoplin d.o.o.]

Celovito upravljanje s tveganji v okviru korporativnega Sistema upravljanja zavarovalnic in Solventnosti II [mag. Saša Štivan, Zavarovalnica Triglav, d.d.]

Cyber risk skozi oči etičnega hekerja
[Milan Gabor, ViRIS d.o.o.]

Ali je delovanje vašega podjetja odvisno od ključnih dobaviteljev? [Peter Krvina, APD Adria d.o.o.]

Obvladovanje prevar: zakaj podjetje ne sme počivati na lovorikah? [Oliver Currie, PwC Svetovanje d.o.o.]

1. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2013]

TEMA: Celovito upravljanje tveganj (ERM – Enterprise Risk management)

ERM orodje sodobnega časa [Tatjana Habjan, Dodana vrednost]

ERM – kje smo in kaj še lahko naredimo [Maja Šušteršič, Petrol, d.d.]

Upravljanje tveganj v informacijskih sistemih [Boštjan Delak, ITAD d.o.o.]

Dodana vrednost upravljalcev s tveganji v praksi / Zakaj jih podjetja potrebujejo? [Jona Štefančič Skalar, KPMG Slovenija d.o.o.]

Certificiranje standardov poslovanja organizacij [Borut Mlakar, Bureau Veritas Certification]

Prepoznavanje tveganj in elementi uspeha v DEM in njeni hčerinski družbi HSE Invest [Nina Jeznik, DEM d.o.o.]

Viri za uspešno upravljanje s tveganji v korporativnem smislu [doc. dr. Robert Brumnik, ICS – CIS Center za informacijsko varnost]