V podjetju Silver Bullet Risk verjamemo v strateškost, sinergije, moč znanja in deljenje izkušenj. Zato že vrsto let organiziramo strokovne dogodke, namenjene podjetjem, višjemu managementu, upravljalcem tveganj in nadzornikom z namenom, da domačim podjetjem preko najnovejših spoznanj stroke in dobrih poslovnih praks ponazorimo dodano vrednost strateškega upravljanja s tveganji.

AKTUALNI DOGODKI

[WEBINAR]

Od začetka leta velja določilo evropske Direktive o poročanju podjetij glede trajnosti (CSRD), na podlagi katerega morajo večja podjetja za leto 2024 upoštevati nove standarde poročanja o trajnosti (ESRS).

Pomemben dejavnik, ki mu omenjeni standardi posvečajo največ pozornosti, je upravljanje in obvladovanje vplivov, tveganj in priložnosti v skladu z načelom dvojne pomembnosti.

Ker med drugim navaja zahteve po finančnih kazalnikih, kar se razlikuje od običajnih kvalitativnih pristopov na omenjenem področju, se pojavljajo vprašanja, kako jih izpolnimo v praksi.

Poleg tega pa so trajnostni standardi bistveno zahtevnejši od na primer standardov ISO in podobnih, zato ne preseneča, da imajo marsikje z njihovim uvajanjem precej težav.

Če vas zanimajo ključne informacije o standardih ESRS, na podlagi katerih se boste lažje odločili, kako jih čim bolj učinkovito uvedemo v prakso, se nam pridružite na brezplačnem webinarju, ki ga bomo izvedli v sredo, 24.4.2024, do 9. do 10. ure v okolju Zoom.

Termin:

 • Sreda, 24.4.2024, od 9. do 10. ure, v okolju Zoom.

Vsebina:

 • Pomembnejši pojmi standardov ESRS
 • Ključne zahteve glede upravljanja vplivov, tveganj in priložnosti
 • Priporočila za uvedbo zahtev na področju vplivov, tveganj in priložnosti v prakso

Komu je namenjen?

 • odgovornim za skladnost poslovanja z zakonsko regulativo in standardi
 • odgovornim za trajnostno poslovanje
 • vsem, ki vas tema zanima

Interna izvedba:

Če je vsebina aktualna za več udeležencev, lahko izobraževanje izvedemo tudi interno in bolj poglobljeno, kar nam sporočite na naslov [email protected].

Obrazec za prijavo na brezplačni webinar

Če vam prijava preko obrazca ne deluje (npr. zaradi varnostnih omejitev v vaši organizaciji), nam pošljite mail s prijavo na [email protected]

UTRINKI IZ 8. STROKOVNE KONFERENCE O UPRAVLJANJU TVEGANJ

[Brezplačni webinar] Povežite podatke o tveganjih za boljše poslovne odločitve na vseh nivojih organizacije

V podjetjih, kjer redno in sistematično spremljajo podatke o tveganjih (in priložnostih), so bolje opremljeni za sprejemanje informiranih odločitev, ki jim zagotavljajo večjo poslovno varnost in uspešnost.

Sodobno poslovno okolje je namreč preveč kompleksno in se spreminja prehitro, da bi se pri vodenju in odločanju lahko zanašali zgolj na izkušnje in občutke.

Vendar v praksi vse prevečkrat opažamo, da so podatki o tveganjih razpršeni po različnih organizacijskih enotah in med seboj niso ustrezno povezani.

To na primer pomeni, da v podjetjih in organizacijah spremljajo strateška, finančna, informacijska, trajnostna, operativna in druga tveganja, ki pa so v ločenih evidencah in zaradi različnih pristopov med seboj niso primerljiva.

Zato je eden od ključnih izzivov pri upravljanju tveganj, kako povežemo podatke o tveganjih, da zagotavljajo celovit in urejen pregled nad potencialnimi nevarnostmi na enem mestu in omogočajo sprejemanje boljših poslovnih odločitev na vseh nivojih organizacije.

Prvi korak pri tem je zbiranje relevantnih podatkov, katera tveganja so za podjetje in posamezna področja najbolj pomembna.

Sledi klasifikacija in standardizacija podatkov, ki omogoča primerljivost med tveganji na različnih področjih.

Tretji korak pa je obdelava in pretvorba podatkov v uporabne informacije, ki so namenjene sprejemanju poslovnih odločitev, za kar so klasičnih pristopi s preglednicami in preprostimi lastnimi aplikacijami premalo učinkoviti.

Če vas zanima, kako pridobivamo uporabne podatke za poslovno odločanje, se nam pridružite na brezplačnem spletnem izobraževanju.

Termin:

 • Četrtek, 7.12.2023, od 9. do 10. ure, v okolju Zoom.

Vsebina:

 • Katera tveganja so za podjetja in organizacije najbolj pomembna?
 • Kako klasificiramo in standardiziramo podatke o tveganjih?
 • Kako jih pretvorimo v uporabne informacije za sprejemanje poslovnih odločitev?
 • Kako vam pri tem lahko pomaga informacijska rešitev Silver Bullet Risk (SBR)?
 • Odgovori na vprašanja udeležencev.

Komu je namenjen?

 • direktorjem, ki potrebujete uporabe podatke za poslovne odločitve
 • upravljavcem tveganj, ki ste odgovorni za zbiranje in obdelavo podatkov o tveganjih
 • vsem, ki vas tema zanima

Interna izvedba:

Če je vsebina aktualna za več udeležencev, lahko izobraževanje izvedemo tudi interno, kar nam sporočite na naslov [email protected].

Cena udeležbe na webinarju in popusti

POMEMBNO
Udeležencem webinarja podarjamo tudi 50% popust pri kotizaciji za udeležbo na 8. konferenci o upravljanju tveganj, ki bo 7.11.2023, v Ljubljani. Več informacij o konferenci si lahko ogledate na tej povezavi.

Redna cena za udeležbo na webinarju je 250 EUR brez DDV. Za več udeležencev iz istega podjetja je popust po dogovoru.

Cena za študente je 50 EUR brez DDV (80% popust) in velja s priloženim potrdilom o šolanju in ne velja za zaposlene v podjetjih.

Obrazec za prijavo na webinar

Če vam prijava preko obrazca ne deluje (npr. zaradi varnostnih omejitev v vaši organizaciji), nam pošljite mail s prijavo na [email protected]

8. STROKOVNA KONFERENCA O UPRAVLJANJU TVEGANJ

Trajnostna (ESG), kibernetska, kadrovska, regulativna in druga korporativna tveganja

Kdaj: Torek, 7.november 2023, od 9. do 14. ure
Kje: Kongresni center Four Points by Sheraton, Ljubljana

Obrazec za prijavo na webinar

POMEMBNO: Če vam prijava preko obrazca ne deluje (npr. zaradi varnostnih omejitev v vaši organizaciji), nam pošljite mail s prijavo na [email protected]

Vsebina konference

Obdobje od lanske konference zaznamujejo nekatere posebej aktualne teme, ki pomembno vplivajo na korporativna in operativna tveganja v podjetjih in organizacijah.

Posebej izstopajo regulativne spremembe in zahteve, ki jih prinašajo trajnostni standardi (ESG), novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) oziroma t.i. žvižgačev in druge.

Številna podjetja in dejavnosti se srečujejo s pomanjkanjem kadrov, kar kljub avtomatizaciji in informatizaciji prav tako predstavlja različna tveganja.

S hitrim tehnološkim napredkom pri digitalizaciji poslovanja pa se povečujejo kibernetske grožnje, ki so tudi globalno med največjimi tveganji za vsako podjetje in organizacijo.

Na letošnji 8. konferenci o upravljanju bodo ponovno z nami priznani strokovnjaki, ki bodo navedene in druge teme predstavili na podlagi lastnih izkušenj in nas seznanili s praktičnimi rešitvami.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite, ali na konferenco napotite svoje pristojne sodelavce.

Predavatelji

Mag. Simona Roškar, predavateljica in svetovalka za trajnostno poslovanje in poročanje

»Business as usual« bo kmalu novo tveganje

Jan Tepina, Petrol, d.d., direktor upravljanja tveganj


Energetska kriza – Lessons Learned ali kaj smo se naučili

Mag. Saša Štivan, Delavska hranilnica, d.d., vodja strateških, operativnih in ostalih nekreditnih tveganj

Sistematično upravljanje škodnih dogodkov/incidentov kot uresničenih tveganj

Jani Ravas, Športna loterija, d.d., direktor informatike in tehnologije

Cyber Security ali lažni občutek varnosti

Miha Javornik, Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije, namestnik predsednika Izvršilnega odbora

Obvezno zavarovanje za okoljsko škodo po novem Zakonu o varstvu okolja

Mag. Sara Lednik, HR Adria Connect, d.o.o., direktoricaPomanjkanje zaposlenih kot dejavnik tveganja v poslovnem okolju

Zvjezdana Simić, Odvetniška pisarna Simić, odvetnicaTveganja, ki jih prinaša neustrezna implementacija Zakona o zaščiti prijaviteljev

Marjan Antončič, Osi, d.o.o., prokurist in svetovalec za varnost


Novi evropski predpisi o kibernetski varnosti in odpornosti kritičnih subjektov NIS2, CER, DORA

Partnerji konference

Urnik konference

8:15 – 9:00
Sprejem udeležencev z zajtrkom
9:00 – 9:15
Pozdrav udeležencev: Igor Zgonc, Bojan Grabec
9:15 – 10:00
Simona Roškar, svetovalka za trajnost
10:00 – 10:30
Jani Ravas, Športna loterija
10:30 – 11:00
Miha Javornik, ZZPS
11:00 – 11:30
Marjan Antončič, OSI
11:30 – 12:00
Odmor in pogostitev
12:00 – 12:30
Jan Tepina, Petrol
12:30 – 13:00
Saša Štivan, Delavska hranilnica
13:00 – 13:30
Zvjezdana Simić, odvetnica
13:30 – 14:00
Sara Lednik, HR Adria Connect
14:00 – 14:15
Zaključek konference

Cene kotizacije in popusti

Redna cena za udeležbo na konferenci je 250 EUR brez DDV.

Za zgodnje prijave in plačila do vključno 15. 10. 2023 je cena 225 EUR brez DDV (10% popust). Za več udeležencev iz istega podjetja je popust po dogovoru.

Cena za študente je 50 EUR brez DDV (80% popust) in velja s priloženim potrdilom o šolanju in ne velja za zaposlene v podjetjih.

DNI
UR
MIN
SEK

Obrazec za prijavo na konferenco

POMEMBNO: Če vam prijava preko obrazca ne deluje (npr. zaradi varnostnih omejitev v vaši organizaciji), nam pošljite mail s prijavo na [email protected]

PRETEKLE KONFERENCE

8. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2023] TEMA: Trajnostna (ESG), kibernetska, kadrovska, regulativna in druga korporativna tveganja

“Business as usual” bo kmalu novo tveganje [mag. Simona Roškar, predavateljica in svetovalka za trajnostno poslovanje in poročanje]

Cyber Security ali lažni občutek varnosti [Jani Ravas, Športna loterija, d.d., direktor informatike in tehnologije]

Obvezno zavarovanje za okoljsko škodo po novem Zakonu o varstvu okolja [Miha Javornik, Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije, namestnik predsednika izvršilnega odbora]

Novi evropski predpisi o kibernetski varnosti in odpornosti kritičnih subjektov NIS2, CER, DORA [Marjan Antončič, OSI d.o.o., prokurist in svetovalec za varnost]

Energetska kriza – Lessons learned ali kaj smo se naučili [Jan Tepina, Petrol, d.d., direktor upravljanja tveganj]

Sistematično upravljanje škodnih dogodkov/incidentov kot uresničenih tveganj [mag. Saša Štivan, Delavska hranilnica, d.d., vodja strateških, operativnih in ostalih nekreditnih tveganj]

Tveganja, ki jih prinaša neustrezna implementacija Zakona o zaščiti prijaviteljev [Zvjezdana Simić, Odvetniška pisarna Simić, odvetnica]

Pomanjkanje zaposlenih kot dejavnik tveganja v poslovnem okolju [mag. Sara Lednik, HR Adria Connect, d.o.o., direktorica]

7. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2022] TEMA: Vpliv globalnih sprememb na upravljanje tveganj v slovenskem poslovnem okolju

Globalna makroekonomska in politična tveganja [mag. Darja Žlogar, vodja oddelka ekonomskih raziskav CMSR]

Vpliv vojne v Ukrajini na tveganja v slovenski avtocestni družbi [Anton Travner, direktor področja Upravljanje, DARS d.d.]

Kako načrtujemo in uvedemo sistem neprekinjenega poslovanja – primer skupine SŽ [mag. Aleš Hohnjec, vodja delovne skupine za vzpostavitev načrtov neprekinjenega poslovanja (NNP) v skupini SŽ]

Kako banke analizirajo podnebna tveganja in njihov vpliv na bonitetno oceno podjetij? [Niko Jarnberg, Manager & soustanovitelj Econlab Consulting, d.o.o.]

Kako obvladujemo aktualna kadrovska tveganja v času globalnih sprememb [Alenka Planinc Rozman, direktorica, Planinca d.o.o.]

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve v času velikih globalnih sprememb [mag. Larisa Istenič, vodja skupnih služb, Zavod RS za blagovne rezerve]

Vloga notranje revizije pri upravljanju tveganj [Jure Vezjak, Vodja službe za notranjo revizijo, Cinkarna Celje, d.d.]

Uporabnost umetne inteligence pri upravljanju tveganj [Mitja Jermol, vodja centra za prenos znanja IJS]

6. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2021]

TEMA: Upravljanje tveganj kot temelj za poslovno uspešnost in varnost

Ključne smernice mednarodnega standarda za upravljanje tveganj ISO 31000 [Gregor Simonič, vodilni presojevalec, Bureau Veritas]

Vzpostavitev sistema korporativnega upravljanja na finančnem področju [Jan Tepina, direktor upravljanja tveganj, Petrol d.d.]

Organizacijski okvir obvladovanja tveganj v družbi ELES [Sandi Jeršin, pooblaščenec za korporativno integriteto, ELES, d.o.o.]

Kaj digitalizacija poslovnih procesov prinaša na področje upravljanja s tveganji? [Dr. Denis Čaleta, predsednik Sveta Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana]

Uporaba metode Monte Carlo analize pri ocenjevanju tveganj/priložnosti in ukrepov [Matej Rebol, vodja službe upravljanja tveganj, HSE d.o.o.]

Upravljanje s tveganji danes, razvoj skozi čas in usmeritve za naprej [Dr. Aleš Ahčan, redni profesor, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani]

Kako izboljšamo praktično uporabnost korporativnega upravljanja tveganj [Jure Habbe, operativni direktor, SBR]

Kako zmanjšujemo tveganja s sistematičnim upravljanjem škodnih dogodkov [Božo Recko, tehnični direktor, SBR]

5. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2019]

TEMA: Digitalizacija upravljanja tveganj

Tehnološke spremembe kot tveganje [Niko Järnberg, svetovalec za tveganja, Silver Bullet Risk]

Notranja prevara: kako zmanjšati njeno tveganje? [doc. dr. Brane Bertoncelj, nekdanji direktor oddelka za gotovinsko
poslovanje Banke Slovenije]

Kako bomo jutri upravljali tveganja? [Igor Zgonc, ustanovitelj in direktor, Silver Bullet Risk]

Učinkovito upravljanje incidentov v podjetjih,
zavarovalnicah in bankah
[mag. Saša Štivan, CERMP, član skupine pri Združenju bank Slovenije za
operativno tveganje]

SIGR transport: na poti celovite digitalne preobrazbe [Igor Žula, ustanovitelj in direktor, 3 Projekt d.o.o.]

Sistem skladnosti poslovanja, upravljanje tveganj in
skladnosti skladnosti upravljanja v skupini Slovenske
železnice [mag. Martin Logar, IACA, vodja štabne službe za skladnost poslovanja
in obvladovanje tveganj, Slovenske železnice]

Nepovratna sredstva za digitalno transformacijo v
podjetjih [Martina Anderlič, Tiko PRO d.o.o.]

4. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2017]

TEMA: Poročanje – kaj, kdaj, zakaj, komu…

Praktične ovire pri postavljanju politike ščitenja v podjetju [mag. David Skornšek, Farma Ihan d.d.]

Decision making processes and the ISO 31000 standard [Dr. Cantemir Mambet, Independent advisor]

Predstavitev upravljanja s tveganji v Mercatorju [mag. Božo Virant, Mercator, d.d.]

Vloga upravljanja s tveganji pri strateškem odločanju Skupine Gorenje [Mitja Kozar, Gorenje, d.d.]

Obvladujte tveganja, bodite proaktivni! Recept za proaktivno organizacijo [Tomaž Bergant, ResEvo d.o.o.]

Iz preprostih Excelovih tabel, do aplikativne podpore za celovito obvladovanje tveganj v družbi ELES, d. o. o. [Katarina Lambrovski Stopar, Eles d.o.o.]

Poročila, ki zagotavljajo koristne informacije [Igor Zgonc, Silver Bullet Risk]

Poenotena predstavitev poročil [Božo Recko, Silver Bullet Risk]

3. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2016]

TEMA: Kako od registra tveganj do uspešnega upravljanja tveganj na korporativni ravni

Kvantifikacija tveganj kot predpogoj upravljanja s tveganj [Aleš Ahčan, Incertus]

Ključno vprašanje: Ali je register tveganja koristen za odločevalca [Tatjana Habjan, Dodana vrednost]

Celostno delovanje odbora za upravljanje s tveganji v podjetju [Dr. Nadja Zorko, Eta, d.d.]

Tveganja v organizacijah z vidika standarda ISO 9001 – primeri dobrih praks [Marko Krajner, 3ZEN d.o.o.]

Register tveganj – včeraj, danes, jutri [Igor Zgonc, Silver Bullet Risk]

2. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2014]

TEMA: Problematika t.i. “pozabljenih tveganj”, ki so pogosto spregledana, vendar pa so enako kritična kot tista, ki jih redno spremljamo

Nočna mora ali priložnost? [Maja Šušteršič, SI.RISK]

Celovit nadzor nad obvladovanjem tveganj – že realnost ali iluzija? [Dušan Dular, Krka, d.d.]

Upravljanje tveganj pri trgovanju ze energenti [Gorazd Ažman, Geoplin d.o.o.]

Celovito upravljanje s tveganji v okviru korporativnega Sistema upravljanja zavarovalnic in Solventnosti II [mag. Saša Štivan, Zavarovalnica Triglav, d.d.]

Cyber risk skozi oči etičnega hekerja
[Milan Gabor, ViRIS d.o.o.]

Ali je delovanje vašega podjetja odvisno od ključnih dobaviteljev? [Peter Krvina, APD Adria d.o.o.]

Obvladovanje prevar: zakaj podjetje ne sme počivati na lovorikah? [Oliver Currie, PwC Svetovanje d.o.o.]

1. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2013]

TEMA: Celovito upravljanje tveganj (ERM – Enterprise Risk management)

ERM orodje sodobnega časa [Tatjana Habjan, Dodana vrednost]

ERM – kje smo in kaj še lahko naredimo [Maja Šušteršič, Petrol, d.d.]

Upravljanje tveganj v informacijskih sistemih [Boštjan Delak, ITAD d.o.o.]

Dodana vrednost upravljalcev s tveganji v praksi / Zakaj jih podjetja potrebujejo? [Jona Štefančič Skalar, KPMG Slovenija d.o.o.]

Certificiranje standardov poslovanja organizacij [Borut Mlakar, Bureau Veritas Certification]

Prepoznavanje tveganj in elementi uspeha v DEM in njeni hčerinski družbi HSE Invest [Nina Jeznik, DEM d.o.o.]

Viri za uspešno upravljanje s tveganji v korporativnem smislu [doc. dr. Robert Brumnik, ICS – CIS Center za informacijsko varnost]