SBR Upravljanje tveganj

SBR orodje za celovito upravljanje tveganj vam pomaga, da tveganja obravnavate sistematično z ene točke in tako učinkovito naslovite vsa kritična področja, ki ogrožajo uspeh in vitalnost vaše organizacije.

Celovit vpogled, intuitivno upravljanje, vsestranski moduli

Nadzor nad kritičnimi področji, ki ogrožajo vitalnost vaše organizacije

Identifikacija in ocena tveganj ter upravljanje ukrepov iz ene točke

Identificirajte, analizirajte in odpravite tveganja. Ustvarite pogoje za agilno poslovno okolje.

Kaj je upravljanje tveganj?

Tveganje obstaja, ko je nek dogodek oziroma razvoj določene situacije nepričakovan, s tem pa lahko povzroči spremembo, predvsem poslabšanje finančnega rezultat podjetja.

V vsakem podjetju že obstajajo posamezniki ali oddelki, ki se tako ali drugače v okviru delovnih nalog ukvarjajo s tveganji, četudi morda zgolj občasno in deloma. Zavezani so, da poznajo in opredelijo tveganja v vsakem oddelku, in jih tudi razrešijo. Takšen način pa na dolgi rok ne more vzdržati, niti prinašati zadovoljivih rezultatov.

Sistematično upravljanje tveganj je vseskozi aktiven proces, ki zagotavlja, da se s tveganji ukvarjate dolgoročno, kontinuirano in tudi uspešno na ravni celotne organizacije. Za to potrebujete znanje, podatke v realnem času in celostno sliko. Sami verjamemo, da je učinkovita rešitev za upravljanje organizacijskih tveganj lahko zgolj tista, ki načela upravljanja tveganj, deležnike, informacije o tveganjih in ukrepe združuje na eni platformi, ki tako postane ključnega pomena pri oblikovanju vaših poslovnih ciljev in rasti prihodkov.

sbr-risk-management

Zakaj upravljanje tveganj zahteva celovito organizacijsko rešitev?

Z rastjo podjetja raste tudi njegova kompleksnost. Ročno vnašanje podatkov, beleženje tveganj in sledenje ukrepom postane vse bolj zahtevno, obenem pa dovoljuje veliko možnosti za napake. Informacije, razpršene po oddelkih, ovirajo poslovanje in podaljšujejo čas za sprejemanje odločitev.

Zato velja, da tveganja bolje obvladujejo tista podjetja, ki se zavedajo, da so slednja vseprisotna in da upravljanje z njimi ni nekaj, s čimer se lahko ukvarjamo zgolj občasno. Dejavnost zahteva vašo pozornost, čas in odgovorne osebe, ki razumejo področje in medsebojno povezanost tveganj med funkcijami ter oddelki; platformo pa uporabijo za racionalizacijo povezanih procesov in zajemanje informacij v podporo njihovim odločitvam.

Podatki niso standardizirani
Ni povezave med tveganji in organizacijsko strategijo
Pomanjkljivo znanje in omejeno ukrepanje
Pomanjkanje zavedanja in odgovornosti
Slaba vpetost v poslovne procese
Ponavljanje napak, nesledljivost ukrepom in učinkom

Zakaj izbrati SBR Upravljanje tveganj?

SBR Upravljanje tveganj zagotavlja, da so vsi ključni podatki pregledno zbrani in z ene točke dosegljivi vsem deležnikov v procesu. S tem vašemu podjetju prinaša popolno primerljivost različnih področij tveganj, pomaga, da k uspešnosti prispevajo vsi oddelki in vas usmerja k ustvarjanju k ustvarjanju novih poslovnih priložnosti.

Orodje ima prijazen uporabniški vmesnik, ki pooblaščenemu osebju omogoča preprosto in učinkovito upravljanje organizacijskih tveganj z ene točke. Vse deležnike usmerja k sistematičnemu ocenjevanju izpostavljenosti tveganjem in predvidevanju denarnih tokov ter kapitala, plačilne nesposobnosti in bonitete podjetja. Na tak način upravljanje tveganj neposredno povežete s poslovnimi kazalniki uspešnosti in kulturo upravljanja s tveganji učinkovito vpeljete v čisto vse organizacijske procese

IDENTIFIKACIJA

Da tveganja lahko obvladujemo, jih moramo najprej identificirati in jih popisati v enoten register.

VREDNOTENJE

Posameznemu tveganju pripišemo težo glede na različne vidike, ki jih predstavlja znotraj vaše organizacije.

UKREPANJE

Ukrepi so vse strategije, ki vam pomagajo pri temu, da tveganje zmanjšate, ublažite posledice ali popolnoma preprečite njegovo ponovitev.

NADZOR

Pregled nad aktivnostmi in njihovimi učinki vam da jasno vedeti, kateri ukrep deluje in nasprotno, in s tem pomembno vpliva na vašo učinkovitost.

Tveganja povežite s poslovnimi kazalniki uspešnosti. Kulturo upravljanj s tveganji vpeljite v čisto vse organizacijske procese.

Učinki in izboljšave za vašo organizacijo

Neposreden vpliv na EBITDA

Jedrnat pregled strateških, finančnih in operativnih tveganj

Popolna primerljivost različnih področij tveganj

Informacije o morebitnih tržnih grožnjah

S tem, ko razpolagate s historičnimi podatki, lažje predlagate ustrezne ukrepe in ocenjujete njihovo učinkovitost.

Zagotovite skladnost z zahtevami in predpisi

Orodje sledi vsem aktualnim predpisom in vam omogoča, da informacije poenotite na isti imenovalec ter zagotovite skladnost z zakonodajo.

Sistematično zbirajte in hranite dokazni material

Pregled nad celotnim ciklom škodnega dogodka vam pomaga pri ugotavljanju odgovornosti in zbiranju dokaznega gradiva, ki služi pri uspešni razrešitvi postopka.

Funkcionalnosti orodja

i_connect-black

POVEZOVANJE
Združevanje informacij in aktivno vključevanje vseh deležnikov

i_identify-black

PREPOZNAVA
Zajem in upravljanje informacij o morebitnih tržnih grožnjah

i_monitor-black

NADZOR
Postopki pregleda, območja tveganja in implicitne grožnje v realnem času

i_manage-black

UPRAVLJANJE
Sprejetje ukrepov s scenariji tveganja in ocenami verjetnosti

i_mitigate-black

UBLAŽITEV
Aktivnosti in postopki za obvladovanje tveganj, predno se uresničijo.

i_report-black

POROČANJE
Izpostavitev ključnih tveganj, priprava izčrpnih analiz in poročila trendov.

Želite začeti uporabljati našo programsko opremo? Pošljite povpraševanje preko spodnjega obrazca: