SBR Upravljanje škodnih dogodkov

SBR Upravljanje škodnih dogodkov je celovita programska rešitev, ki vašemu podjetju pomaga, da k upravljanju škodnih dogodkov pristopite sistematično.

Upravljajte celoten cikel škodnega dogodka z enega mesta

Avtomatizirajte pregled nad škodnimi dogodki ter izboljšajte poročanje in merjenje škod

Poenostavite upravljanje in poročanje, povezano z ukrepi in sanacijo posameznega škodnega dogodka.

Če tveganja ne prepoznate, nanj ne morete reagirati.

Kaj je škodni dogodek?

Kljub številnim ustreznim ukrepom v vsakem podjetju pride tudi do nepredvidenih situacij, ki najpogosteje pomenijo finančno izgubo. Škodni dogodek je tveganje, ki se je zgodilo.

exclamation-mark

Izzivi organizacij pri upravljanju škodnih dogodkov

Nepopoln pregled in delne rešitve

Škodni dogodki se dogajajo povsod. Če nad njimi nimamo pregleda, smo lahko zmotno prepričani, da gre za posamezne primere.

Razpršenost podatkov med tabelami in uporabniki

Podatki o škodnih dogodkih so pogosto v raznih tabelah, kar ima več slabosti. V najslabšem primeru jih lahko v celoti in za zmeraj izgubimo.

Izguba časa in virov

S podatki na različnih obrazcih in v tabelah je povezana tudi velika izguba časa za vnos, analize in izdelavo poročil, ki ga lahko porabimo bolj koristno.

Pomanjkanje zavedanja in odgovornosti

S škodnimi dogodki se pogosto ukvarjajo posamezne osebe, kar zmanjšuje njihov vpliv in zavedanje pomembnosti.

Slaba vpetost v poslovne procese

Škodni dogodki pomenijo, da gre nekaj narobe. Če tega ne opazimo in ne ukrepamo, se lahko uresniči večje tveganje z občutno materialno, poslovno in drugo škodo.

Skriti stroški

Vsak škodni dogodek ima tudi finančni vpliv, ki je običajno negativen, kar nam povzroča skrite stroške, če jih ne ovrednotimo.

Zakaj izbrati SBR Upravljanje škodnih dogodkov?

SBR Upravljanje škodnih dogodkov je orodje, ki vaši organizaciji daje celovit pregled nad ciklom škodnega dogodka in vam omogoči, da ukrepe sprejmete pravočasno, izredno enostavno pa izvedete tudi vse analize in poročanje.

VNOS

Vse škodne dogodke zabeležite in vodite z enega mesta, jih med seboj primerjajte in sledite zadanim ukrepom.

UKREPI

Beležite razvoj dogajanja in s poglobljenim vpogledom odločitve sprejemajte bolj preudarno.

ANALIZA

Analitične funkcije vam omogočajo pripravo in izvoz poročil za različna časovna obdobja in po različnih kriterijih.

POROČANJE

Samodejni opomniki opominjajo na bližajoče roke in z dodeljevanjem odgovornosti dvigujejo organizacijsko kulturo.

Zmanjšajte negativne učinke škodnih dogodkov in spodbudite procese, ki vodijo do izboljšav.

Učinki in izboljšave za vašo organizacijo

Reagirajte hitro in ustrezno

Ni nujno, da so vsi sprejeti ukrepi tudi učinkoviti. Sistematičen pregled nad škodnimi dogodki pokaže možnosti za izboljšave in tista tveganja, ki vam doslej morda niso bila znana, zato zanje ustreznih ukrepov še niste sprejeli.

Spremljajte finančne in druge vplive

S tem, ko sproti spremljate vplive škodnih dogodkov, vodstvu lažje upravičite stroške varovanja ali preventive in uveljavljate povračila, ki vam pripadajo.

Poiščite temeljne vzroke

Pogosto je temeljni vzrok za škodni dogodek očem skrit. S tem, ko ga identificirate, lažje preprečite njegovo ponovitev ali eskalacijo.

Gradite lastno bazo znanja

S tem, ko razpolagate s historičnimi podatki, lažje predlagate ustrezne ukrepe in ocenjujete njihovo učinkovitost.

Zagotovite skladnost z zahtevami in predpisi

Orodje sledi vsem aktualnim predpisom in vam omogoča, da informacije poenotite na isti imenovalec ter zagotovite skladnost z zakonodajo.

Sistematično zbirajte in hranite dokazni material

Pregled nad celotnim ciklom škodnega dogodka vam pomaga pri ugotavljanju odgovornosti in zbiranju dokaznega gradiva, ki služi pri uspešni razrešitvi postopka.

Funkcionalnosti aplikacije

SBR - Upravljanje škodnih dogodkov - Prijava škodnega dogodka

Prijava škodnega dogodka

SBR - Upravljanje škodnih dogodkov - Upravljanje ukrepov

Upravljanje ukrepov

SBR - Upravljanje škodnih dogodkov - Katalog škodnih dogodkov

Katalog škodnih dogodkov

SBR - Upravljanje škodnih dogodkov - Analiza škodnih dogodkov

Analiza škodnih dogodkov

SBR - Upravljanje škodnih dogodkov - Samodejni opomniki

Samodejni opomniki

SBR - Upravljanje škodnih dogodkov - Upravljanje uporabnikov sistema

Upravljanje uporabnikov

SBR - Upravljanje škodnih dogodkov - Prilagoditev potrebam organizacije

Prilagoditev potrebam organizacije

Želite začeti uporabljati našo programsko opremo? Pošljite povpraševanje preko spodnjega obrazca: