Svetovanje

Prvi korak pri zagotavljanju varnosti vašega podjetja je, da spoznate dejavnike tveganj, ki so trenutno prisotni ter tiste, ki se lahko pojavijo v prihodnosti.

Pri tem je nekatera tveganja lahko enostavno napovedati; pri tistih, ki ostajajo skrita, pa je ta naloga lahko tudi izredno zahtevna. Z najemom svetovalnega podjetja za obvladovanje tveganj lahko identificirate vsa tveganja ter ocenite verjetnost in njihov vpliv, ugotovite nevarnosti za dobičkonosnost in razvijete načrt za ublažitev izpostavljenosti.

Zakaj nam lahko zaupate?

UGLED

Smo ugledni strokovnjaki s področja upravljanja tveganj s širokim naborom znanja, ki že vrsto let uživajo zaupanje številnih organizacij in podjetij, tako doma kot v tujini.

STROKOVNOST

Naše znanje vseskozi izpopolnjujemo in širimo nabor ponudbe in storitev, da vam zagotovimo vse potrebno znanje ter orodja za aktivno reševanje vaših izzivov.

NEODVISNOST

Kot zunanji svetovalci lahko na vašo situacijo pogledamo širše, ter vam s tem ponudimo dragocen, neodvisen vpogled na izzive, ki ogrožajo vaše poslovno preživetje.

Okrepite svoje podjetje. Pomagamo vam, da ostanete na pravi poti in se aktivno spopadate s tveganji, ki ogrožajo vitalnost vašega poslovanja.

Naše svetovalne storitve

Izobraževanje o tveganjih za ključne kadre

Da bi zagotovili ustrezno kulturo upravljanja tveganj in o pomembnosti področja ozavestili vse v organizaciji, je nujno, da o tveganjih najprej izobrazite svoje ključne kadre. Ključ za učinkovito vodenje je njihova pripravljenost za prepoznavanje novih tveganj, prednostno razvrščanje tveganj in tudi za medsebojno obveščanje p tveganjih. Prav tako vam pomagamo pri vzpostaviti sistema za upravljanje tveganj v organizaciji in s tem zagotovimo, da upravljanje tveganj postane sestavni del vaše organizacijske strukture.

Delavnice za identifikacijo tveganj

Pogosto je prepoznavanje tveganj, ki jim je organizacija izpostavljena, najtežji korak pri vzpostavljanju sistematičnega upravljanja tveganj. Z našimi bogatimi izkušnjami v različnih panogah vam pomagamo identificirati tveganja, ki so skrita, in na prednostno mesto postaviti tista, ki so za vašo organizacijo ključna. V kratkem času z vami ustvarimo celovit katalog tveganj, ki jim uporabimo kot izhodišče za bodoče analize ali takojšnje korektivne ukrepe.

Sistemi upravljanja neprekinjenega poslovanja

Kljub vsej skrbnosti pri njihovem obvladovanju in upravljanju se nekatera tveganja uresničijo ter prekinejo ključne obratovalne in poslovne procese. To ima negativne posledice pri odnosih s kupci in drugimi deležniki ter povzroči finančno škodo. Organiziranemu in sistematičnemu odzivu na takšne situacije, ki jih imenujemo škodni dogodki ali incidenti, so namenjeni sistemi upravljanja neprekinjenega poslovanja (SUNP). Omogočajo nam, da so prekinitve ključnih procesov čim krajše in povzročijo čim manj škode ter ohranjajo zaupanje v našo organizacijo.

Analiza tveganj

V nekaterih primerih ocena izpostavljenosti tveganj predstavlja zapleten proces, ocena njihovega poslovnega učinka pa zahteva temeljitejšo analizo. Pomagamo vam pri analizi tovrstnih tveganj in vam zagotovimo, da je vpogled v vaše trenutno stanje objektiven. Hkrati vas naučimo učinkovitih tehnik, ki vam pomagajo, da s procesom ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem ustrezno nadaljujete tudi v prihodnje.

Digitalizacija tveganj in njihovo upravljanje s pomočjo programskih orodij

Poleg svetovanja na področju upravljanja tveganj vam pomagamo pri pretvorbi obstoječih podatkov v uporabne informacije za sprejemanje boljših poslovnih in varnostnih odločitev. Sestavni del tega procesa je tudi implementacija programske opreme za upravljanje tveganj, kjer vam pomagamo tudi pri njeni implementaciji in povezovanju z ostalimi informacijskimi sistemi. Pri tem izkoriščamo celotno bazo znanja naših partnerjev, kar zagotavlja, da vam lahko ponudimo celovito in sodobno rešitev za upravljanje tveganj na enem mestu.

Modeliranje finančnih tveganj

Z bogatimi izkušnjami pri upravljanju bančnih in zavarovalnih tveganj s pomočjo našega orodja za finančno modeliranje se lahko spopademo s katerim koli finančnim tveganjem. Tako lahko ocenimo vaše kreditno tveganje, vse od kreditnega točkovanja do modelov izgube portfelja. Prav tako vam lahko pomagamo pri ocenjevanju največjih možnih izgub zaradi obrestnih, deviznih in blagovnih izpostavljenosti.

Povezovanje tveganj s korporativnimi financami

Z razumevanjem stanja tveganj v vaši organizaciji lahko bolje upravljate tudi kapitalske in likvidnostne zahteve, in sprejmete ustrezno strategijo. Obvladovanje tveganj vam odpira tudi nove možnosti za financiranje, saj se na podlagi ocen tveganja z bankami lahko pogajate o boljših ocenah, ali celo o refinanciranju starih posojil pod boljšimi pogoji.

Zmanjševanje in varovanje tveganj (hedging)

Pogosto je prepoznavanje tveganj, ki jim je organizacija izpostavljena, najtežji korak pri vzpostavljanju sistematičnega upravljanja tveganj. Z našimi bogatimi izkušnjami v različnih panogah vam pomagamo identificirati tveganja, ki so skrita, in na prednostno mesto postaviti tista, ki so za vašo organizacijo ključna. V kratkem času z vami ustvarimo celovit katalog tveganj, ki jim uporabimo kot izhodišče za bodoče analize ali takojšnje korektivne ukrepe.

Vas zanimajo naše svetovalne storitve? Oddajte naročilo preko spodnjega obrazca: