[WEBINAR] Kako z upravljanjem tveganj izboljšamo učinkovitost vodenja?

V večini podjetij in organizacij je upravljanje tveganj še vedno predvsem administrativna dejavnost, čeprav je njegov ključni namen izboljšanje učinkovitosti vodenja in sprejemanja poslovnih odločitev.

Seveda je uspešno vodenje rezultat več dejavnikov; ključ do pravih odločitev pa se skriva v kakovostnih informacijah, ki jih vrednotimo preko dveh področij:

Ključni kazalniki uspešnosti (ang. Key Performance Indicators – KPI), ki jih uporabljamo že desetletja, vodilnim povejo, kako uspešno dosegajo operativne in strateške cilje.

Ključni kazalniki tveganj (ang. Key Risk Indicators – KRI), ki jih v praksi srečamo dokaj redko, pa vodilnim sporočajo tudi:

izpostavljenost negativnim dejavnikom na določenem področju ali pri doseganju ciljev ter
napovedi in opozorila, ki omogočajo zmanjšanje in preprečitve uresničitve tveganj.


Strategij za vzpostavitev in spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti je veliko in so poslovni javnosti že dobro znane; medtem ko lahko določitev, vzpostavitev in spremljanje ključnih kazalnikov tveganj dosežemo ravno z učinkovitim procesom upravljanja tveganj, ki poteka v štirih korakih:

1. Identifikacija tveganj

Korak je namenjen pregledu vseh tveganj kot možnosti, ki lahko vodilnim preprečijo doseganje ciljev. Delimo jih na dve glavni področji, in sicer finančna in operativna (ali poslovna) tveganja ter jih opišemo v registru tveganj.

2. Ocenjevanje in klasifikacija tveganj

Za učinkovito vodenje morajo biti tveganja merljiva oziroma kvantificirana, kar dosežemo z ocenjevanjem. Prav tako vsa tveganja niso enako pomembna, zato jih skladno s tem tudi razvrščamo oziroma klasificiramo.

3. Ukrepanje za zmanjšanje tveganj

Po prepoznavanju in razvrstitvi sledijo ukrepi, s katerimi ključna tveganja zmanjšamo na sprejemljiv nivo. Med različnimi možnimi strategijami je najbolj znana in pogosto uporabljena strategija prenos tveganj na zavarovalnice.

4. Nadzor tveganj

Tveganja se s časom bolj ali manj pogosto spreminjajo, zato jih moramo ves čas spremljati. Pri tem sta pomembni dve vrsti podatkov, ki so že omenjeni kazalniki tveganj (KRI) in škodni dogodki oziroma incidenti kot tveganja, ki so se uresničila.

 

Kot je razvidno, je upravljanje tveganj sistematičen proces, pri katerem je register tveganj šele prvi in dokaj majhen korak. Prav tako lahko vse navedeno apliciramo tako na nivo vodenja podjetja ali organizacije, kakor tudi na ravni posameznih poslovnih procesov, zato je pomembno za vse vodilne.

Če vas zanima, kako s pomočjo upravljanja tveganj izboljšamo
učinkovitost sprejemanja poslovnih odločitev na vseh področjih vodenja, se nam pridružite na spletni predstavitvi, kjer bomo obravnavali naslednje vsebine in izvedeli:

Tako boste izvedeli:


– Kakšno vlogo ima upravljanje tveganj pri učinkovitosti vodenja?
– Kako upravljanje tveganj pri vodenju uvedemo v prakso?
– Kako poteka digitalizacija procesa upravljanja tveganj s platformo Silver Bullet Risk?
– Odgovorili bomo tudi na vsa vprašanja udeležencev

Na spletni predstavitvi se nam pridružite v sredo, 21. 4. 2021, med 9. in 10. uro, ko bova z vami Igor Zgonc, direktor in Božo Recko, tehnični direktor v podjetju SBT.

Prijavo na dogodek lahko oddate preko spodnjega obrazca.

Vabljeni.

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA WEBINAR