Silver Bullet Risk | DOGODKI

5. strokovna konferenca Upravljanje tveganj

V podjetju Silver Bullet Risk verjamemo v strateškost, sinergije, moč znanja in deljenje izkušenj. Zato že vrsto let organiziramo strokovne dogodke, namenjene podjetjem, višjemu managementu, upravljalcem tveganj in nadzornikom z namenom, da domačim podjetjem preko najnovejših spoznanj stroke in dobrih poslovnih praks ponazorimo dodano vrednost strateškega upravljanja s tveganji.

5. strokovna konferenca Upravljanje tveganj: Digitalizacija upravljanja tveganj

Rezervirajte si datum in se nam 10. oktobra 2019 s pričetkom ob 9. uri pridružite na Smledniku, kjer se bo odvijala že peta zaporedna SBR konferenca o upravljanju tveganj v podjetjih. Z uveljavljenimi strokovnjaki s področij upravljanja tveganj in digitalne varnosti bomo razpravljali o širših izzivih digitalizacije v podjetjih in tudi o tem, kako učinkovito digitalizirati področje upravljanja tveganj.

Cena kotizacije: 119 EUR (DDV ni vključen v ceno).

Popusti
-predprijava do 15.9.2019  (10% popusta)
-popust za študente (80 % popusta)*

*Kotizacija za študente z obvezno priloženim potrdilom o šolanju znaša 23,8 EUR (DDV v ceno ni vključen). Študentska kotizacija ne velja za zaposlene v podjetjih.

Predavatelji

Niko Järnberg svetovalec za tveganja, Silver Bullet Risk
Tehnološke spremembe kot tveganje

Kako pri oceni tveganja upoštevati tudi časovno komponento? Tehnološke spremembe in regulacija povzročijo spremembe, ki se več ne povrnejo nazaj v normalno stanje. Posledično se slednje pretvorijo v stalna tveganja, ki sčasoma povzročijo veliko večje izgube od prvotno predvidenih.

Igor Zgonc
ustanovitelj in direktor, Silver Bullet Risk
Kako bomo jutri upravljali tveganja?

Kje smo in kam gremo v svetu in pri nas? Vpliv novih tehnologij in digitalizacije je moč zaznati tudi na področju celovitega upravljanja tveganj. Pregledali bomo najaktualnejše trende v industriji, izpostavili novo nastajajoča tveganja in najboljše prakse, ki bi jim bilo smiselno slediti tudi pri nas.

Mag. Saša Štivan
CERMP, član skupine pri Združenju bank Slovenije za operativno tveganje
Učinkovito upravljanje incidentov v podjetjih, zavarovalnicah in bankah

Učinkovito upravljanje incidentov predstavlja konkurenčnost prednost, saj znižuje negativne finančne učinke in druge posledice ter pozitivno vpliva na ugled podjetja. Pri predvidevanju potencialnih tveganj so koristna izhodišča razni svetovni standardni; nove možnosti za standardiziran, centraliziran in učinkovit pregled incidentov pa prinašajo tudi informacijski sistemi in digitalizacija.

doc. dr. Brane Bertoncelj
nekdanji direktor oddelka za gotovinsko poslovanje Banke Slovenije
Notranja prevara: kako zmanjšati njeno tveganje?

Notranje prevare so dogajajo povsod: v velikih ali malih organizacijah, v različnih gospodarskih panogah in na različnih delih sveta. Možnosti zanje so brezmejne, omejene zgolj z domišljijo zaposlenega, motivom in priložnostjo. Zato jih ne smemo utemeljevati z verjetnostjo, da se bo nekaj zgodilo, ampak z možnimi posledicami. Izvedeli boste, kako jo prepoznati, kakšen je profil možnega storilca in kako vzpostaviti sistem za preprečevanje notranjih prevar.

Igor Žula
ustanovitelj in direktor, 3 Projekt d.o.o
Podjetja SIGR transport: na poti celovite digitalne preobrazbe

Podjetje SIGR transport sodi med digitalno osveščena transportna podjetja, kar jim med prevoznimi podjetji daje posebno mesto. Nedavno so zamenjali osnovni transportno logistični modul, nadgradili telematski sistem in uvedli sistem za brezpapirno poslovanje. Zagotovo so drugačno podjetje kot pred leti, in vendar na področju digitalne preobrazbe prepoznavajo številne priložnosti.

mag. Martin  Logar, AICA
Vodja štabne službe za skladnost poslovanja in obvladovanje tveganj, Slovenske železnice
Sistem skladnosti poslovanja, upravljanje tveganj in skladnosti upravljanja v skupini Slovenske železnice

Slovenske železnice sistem korporativne integritete gradijo na treh stebrih (skladnosti poslovanja, upravljanju tveganj in skladnosti upravljanja) in sistemu anonimnih prijav. Izvedeli boste razloge za takšno ureditev in preko praktične izkušnje spoznali, kakšne ukrepe so sprejeli, da bi vzpostavili in spodbudili proces gradnje notranje organizacijske kulture, ki spodbuja zakonito in etično ravnanje.

Martina Anderlič 
direktorica, TIKO PRO d.o.o.
Nepovratna sredstva za digitalno transformacijo v podjetjih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za junij napoveduje nepovratne spodbude za celovito digitalno transformacijo poslovnih procesov v podjetjih. Izvedeli boste, kdo se lahko prijavi ter kakšni bodo cilji razpisa.

dr. Ciril Kafol
Elektro Gorenjska
Kako upravljanje tveganj vrednoti uprava?

Izvršni direktorji pogosto razpravljajo o uporabnosti metodologije upravljanja tveganj in njeni nadzorni plošči. Resda obstajajo številni pristopi, ki pa običajno nimajo ocene finančnih posledic. Z uporabo metodologije in programske opreme podjetja Incertus lahko ciljno podjetje oceni svojo finančno izpostavljenost tveganjem, kar je še posebej koristno pri pogajanjih z lastniki glede dividendne politike in letnega ali srednjeročnega načrtovanja.

Lokacija

Pretekle konference

4. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2017]

TEMA: Poročanje – kaj, kdaj, zakaj, komu…

PROGRAM

Praktične ovire pri postavljanju politike ščitenja v podjetju [mag. David Skornšek, Farma Ihan d.d.]

Decision making processes and the ISO 31000 standard [Dr. Cantemir Mambet, Independent advisor]

Predstavitev upravljanja s tveganji v Mercatorju [mag. Božo Virant, Mercator, d.d.]

Vloga upravljanja s tveganji pri strateškem odločanju Skupine Gorenje [Mitja Kozar, Gorenje, d.d.]

Obvladujte tveganja, bodite proaktivni! Recept za proaktivno organizacijo [Tomaž Bergant, ResEvo d.o.o.]

Iz preprostih Excelovih tabel, do aplikativne podpore za celovito obvladovanje tveganj v družbi ELES, d. o. o. [Katarina Lambrovski Stopar, Eles d.o.o.]

Poročila, ki zagotavljajo koristne informacije [Igor Zgonc, Silver Bullet Risk]

Poenotena predstavitev poročil [Božo Recko, Silver Bullet Risk]

3. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2016]

TEMA: Kako od registra tveganj do uspešnega upravljanja tveganj na korporativni ravni

PROGRAM

Kvantifikacija tveganj kot predpogoj upravljanja s tveganj [Aleš Ahčan, Incertus]

Ključno vprašanje: Ali je register tveganja koristen za odločevalca [Tatjana Habjan, Dodana vrednost]

Celostno delovanje odbora za upravljanje s tveganji v podjetju [Dr. Nadja Zorko, Eta, d.d.]

Tveganja v organizacijah z vidika standarda ISO 9001 – primeri dobrih praks [Marko Krajner, 3ZEN d.o.o.]

Register tveganj – včeraj, danes, jutri [Igor Zgonc, Silver Bullet Risk]

2. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2014]

TEMA: Problematika t.i. “pozabljenih tveganj”, ki so pogosto spregledana, vendar pa so enako kritična kot tista, ki jih redno spremljamo

PROGRAM

Nočna mora ali priložnost? [Maja Šušteršič, SI.RISK]

Celovit nadzor nad obvladovanjem tveganj – že realnost ali iluzija? [Dušan Dular, Krka, d.d.]

Upravljanje tveganj pri trgovanju ze energenti [Gorazd Ažman, Geoplin d.o.o.]

Celovito upravljanje s tveganji v okviru korporativnega Sistema upravljanja zavarovalnic in Solventnosti II [mag. Saša Štivan, Zavarovalnica Triglav, d.d.]

Cyber risk skozi oči etičnega hekerja
[Milan Gabor, ViRIS d.o.o.]

Ali je delovanje vašega podjetja odvisno od ključnih dobaviteljev? [Peter Krvina, APD Adria d.o.o.]

Obvladovanje prevar: zakaj podjetje ne sme počivati na lovorikah? [Oliver Currie, PwC Svetovanje d.o.o.]

1. STROKOVNA KONFERENCA UPRAVLJANJE TVEGANJ [2013]

TEMA: Celovito upravljanje tveganj (ERM – Enterprise Risk management)

PROGRAM

ERM orodje sodobnega časa [Tatjana Habjan, Dodana vrednost]

ERM – kje smo in kaj še lahko naredimo [Maja Šušteršič, Petrol, d.d.]

Upravljanje tveganj v informacijskih sistemih [Boštjan Delak, ITAD d.o.o.]

Dodana vrednost upravljalcev s tveganji v praksi / Zakaj jih podjetja potrebujejo? [Jona Štefančič Skalar, KPMG Slovenija d.o.o.]

Certificiranje standardov poslovanja organizacij [Borut Mlakar, Bureau Veritas Certification]

Prepoznavanje tveganj in elementi uspeha v DEM in njeni hčerinski družbi HSE Invest [Nina Jeznik, DEM d.o.o.]

Viri za uspešno upravljanje s tveganji v korporativnem smislu [doc. dr. Robert Brumnik, ICS – CIS Center za informacijsko varnost]