[PREDSTAVLJAMO PREDAVATELJE] mag. Martin Logar, AICA

Predstavljamo predavatelje | mag. Martin Logar, AICA

Zagotovo se pred obiskom konference sprašujete, kakšne prednosti vam dejansko prinaša in kaj koristnega boste na njej izvedeli, kar zatem lahko uporabite tudi v svoji praksi. Zato smo vsem predavateljem postavili tri vprašanja, ki se navezujejo na področje, ki ga strokovno pokrivajo ali vsebino njihovega predavanja. Ste se na konferenco že prijavili? To lahko storite na tej povezavi.

 

Kateri so bili največji izzivi Slovenskih železnic pred pričetkom sistematiziranega pristopa na področju upravljanja s tveganji?

Izzivov je bilo več, predvsem zaradi različnih kultur v posameznih podjetjih skupine SŽ. Najprej je bilo potrebno vzpostaviti iste temelje v vseh družbah skupine SŽ ne glede na obseg prometa, število zaposlenih, ali so na prostem ali reguliranem trgu, tržno usmerjene ali močno vpete v podporne storitve sistema SŽ.

Sčasoma smo vzpostavili enotno platformo, na kateri smo skupaj z vsemi družbami gradili sistem upravljanja s tveganji, ki je imel seveda svoje vzpone in padce, a po treh letih lahko rečemo, da imamo trdne okvire, izbrano metodologijo in širše razumevanje, kaj želimo doseči, kako to preverjamo, kakšne cilje zasledujemo.

 

S kakšnimi ukrepi spodbujate zakonito in etično ravnanje med zaposlenimi?

Skupina SŽ ima že več let delujočo linijo prijav domnevnih kršitev korporativne integritete. Glede na dejstvo, da število, predvsem pa kvaliteta prijav rasteta in imamo vedno večji delež znanih prijaviteljev, ugotavljamo, da smo uspeli vzpostaviti sistem, ki prijavitelja ščiti in mu zagotavlja anonimnost, kar je spodbuda za bolj proaktivno sporočanje domnevnih kršitev korporativne integritete.

Od lanskega leta je štabna služba uvedla tudi tako imenovane dneve za korporativno upravljanje, kamor povabimo zunanje strokovnjake z različnih področij. Letno izvedemo štiri tovrstna izobraževanja/delavnice in udeležbo omogočimo vsem zainteresiranim v skupini SŽ.

 

Na kateri dosežek ste pri celotnem procesu najbolj ponosni? 

Poleg upravljanja tveganj se štabna služba ukvarja še s skladnostjo poslovanja, skladnostjo upravljanja, je pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov in upravitelj anonimne linije prijav domnevnih kršitev korporativne integritete z ustreznim pristopom in vodenjem. Ponosen sem na dejstvo, da je poleg vsega naštetega dobila tudi ustrezno umestitev v organizacijski strukturi in kulturi, ustrezne resurse in dostope do informacij. Ogromen sistem skupine SŽ nas je sprejel.

 

***

Stopite v kontakt z našo ekipo, če želite ustrezno upravljati vaša tveganja.

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v LinkedIn skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.