[PREDSTAVLJAMO PREDAVATELJE] doc. dr. Brane Bertoncelj

Zagotovo se pred obiskom konference sprašujete, kakšne prednosti vam dejansko prinaša in kaj koristnega boste na njej izvedeli, kar zatem lahko uporabite tudi v svoji praksi. Zato smo vsem predavateljem postavili tri vprašanja, ki se navezujejo na področje, ki ga strokovno pokrivajo ali vsebino njihovega predavanja. Ste se na konferenco že prijavili? To lahko storite na tej povezavi.

 

Na konferenci boste govorili o notranji prevari: zakaj?

Notranja prevara predstavlja veliko ogrožanje – zlasti izgubo zaupanja in visoko škodo, s katerim se soočajo podjetja po vsem svetu. Nedavne študije kažejo, da je v zadnjem obdobju večji ali manjši primer notranje prevare doživelo že približno 20 odstotkov podjetij. To je tudi razlog, da bi morala podjetja imeti dobro izdelan program za odzivanje v takšnem primeru. Tovrstna prizadevanja bi morala imeti dve ključni komponenti: ekipo (kdo v podjetju je odgovoren za ocenjevanje in odgovarjanje na obtožbe o notranji prevari) in program aktivnosti (kako ravnati proaktivno za preprečevanje notranje prevare in reaktivni odziv nanjo).

 

Kako pogosto ste se s tem pojavom srečali v vaši poslovni praksi?

16 let sem bil direktor za gotovinsko poslovanje v Banki Slovenije, nazadnje skrbnik štirih milijard evrov in v moji poslovni praksi nisem doživel škodnega dogodka (ni bilo primanjkljaja ne tolarjev, ne evrov). Smo pa obravnavali škodne primere z navedenega področja tako doma kot v tujini. Pri tem sem izhajal iz predpostavke, da svet, v katerem živimo, ni stalen in predvidljiv, zato upravljanja tveganj po srečnem naključju ni. Osnovno vprašanje, ki me je pri tem vodilo, je bilo: »Koliko varno je dovolj varno?«

 

Med drugim ste tudi predavatelj na podiplomskem študijskem programu Management korporativne varnosti. Pri tem ocenjujete, da bo profil upravljalca tveganj vse bolj iskan – zakaj?

V konkurenčnem »pitbulovskem« poslovnem okolju so uspešne tiste organizacije, ki so se čim hitreje prilagodile novim razmeram in uspešno upravljale s tveganji. Odločitev za smer študija je ena od najpomembnejših odločitev v življenju. Zato je pomembno, da študent ve, kaj hoče in pričakuje v življenju. Brez ciljev in načrtov bodo namreč pričakovanja ostala le sanje.

Če bi potrebe po varnostnih managerjih prenesel na današnji trg dela, ugotavljam veliko podhranjenost na področju znanja z navedenega področja (edina stvar na svetu, ki je pravilno razporejena je znanje; vsak misli, da ga ima dovolj!).

Menim, da bi vsako veliko podjetje v Sloveniji moralo imeti vsaj enega varnostnega managerja, ki bi bil sposoben na strateški ravni upravljanja vzpostaviti sistem upravljanja s tveganji. Med mnogimi zanimivimi izzivi, s katerimi se danes srečujemo na tem področju, pa je tudi razumevanje prihodnje tehnološke revolucije, ki bo med drugim vključevala preobrazbo na področju korporativne varnosti.

 

***

Stopite v kontakt z našo ekipo, če želite ustrezno upravljati vaša tveganja.

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v LinkedIn skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.