Kako lahko na obvladovanje tveganj vpliva tehnologija veriženja blokov (ang. blockchain)?

Namen nespremenljivosti, preglednosti in zasebne evidence verige blokov je zagotavljanje poslovne prednosti v industriji obvladovanja tveganj.

V prizadevanju za izvajanje verige blokov v resničnem življenju obvladovanje tveganj išče tudi načine, kako bi obete verige blokov izkoristili za boljše zadovoljevanje potreb strank, ki potrebujejo obvladovanje tveganj.

Tehnologijo verige blokov med drugim odlikujejo nespremenljivost, preglednost, varnost, distribuirana evidenca in mnogi drugi tehnološki in kriptografski elementi. Industrija obvladovanja tveganj sicer preučuje potenciale tehnologije verige blokov, vendar pa le malo elementov verige blokov šteje za vodilne elemente zamisli in izpeljav.

Silver Bullet Risk - BLOG - Upravljanje tveganj

Nespremenljivost obvladovanja tveganja

Za vpogled v dogodke, ki se odvijajo na trgu, na katerem smo prisotni, je sledenje poslovnim trendom ključnega pomena. Prihodnost je seveda nekaj, kar se nenehno spreminja in česar ne moremo neposredno nadzirati. Lahko pa nanjo vplivamo tako, da bolje obvladujemo preteklost in ostajamo v koraku s sedanjostjo.

Ker se zgodovina ne spreminja, jo lahko uporabimo za boljše razumevanje poslovne sedanjosti in prihodnosti. Da bi zagotovili, da poslovna zgodovina za vedno ostane nespremenjena, nam z namenom zanesljivega poslovanja nespremenljivost verige blokov lahko služi kot platforma, ki zagotavlja nadzorno sled.

S poslovnega vidika to pomeni, da se vsaka operativna transakcija v sistem vnese takšna, kot je, torej nespremenjena, in ostane v njem zabeležena za vedno, pri čemer ne obstaja možnost izbrisa ali kakršnega koli drugačnega spreminjanja informacij. V kontekstu obvladovanja tveganja je nadzorna sled postopek, ki zagotavlja celovitost podatkov in s tem tudi »v kamen vklesano« operacijsko zgodovino.

Javna evidenca v primerjavi z zasebno

Verige blokov so bile sprva zasnovane kot javne evidence, v katerih je vsebino verige lahko videl vsakdo. Ker v revoluciji verige blokov sodeluje vedno več podjetij, pa so se pričele razvijati zasebne verige, kar pomeni, da lahko vsaka organizacija ustvari tudi zasebne verige blokov in tako na verigi blokov vodi lastne poslovne procese in ekosisteme.

V kontekstu obvladovanja tveganj so glavne zainteresirane strani del strukture podjetja. Na ta način bi zasebne verige blokov lahko postale del organizacijskega postopka, izbrale lasten algoritem soglasja in zainteresiranim stranem omogočile, da vanje prispevajo v skladu s pravili, ki so opredeljena v pametni pogodbi organizacije.

Preglednost kot poslovna prednost

Eden od ciljev rešitve Silver Bullet Risk je zagotavljanje več moči zainteresiranim strankam. Tehnologija verig blokov in njena preglednost lahko predstavlja osnovo za platformo, ki jo bodo vsi sodelujoči v poslovnem postopku lahko razumeli, pregledovali, ji sledili in o njej podajali svoja mnenja, da bi se tako učinkovito povečalo delovanje postopka obvladovanja tveganj, kar bi jim omogočilo sodelovanje v končni oceni obvladovanja tveganja v organizaciji.

Tako pregledni notranji poslovni postopki lahko vodijo v bolj nemotene poslovne procese, odpravijo napake in podpirajo učinkovitost vseh zainteresiranih strani ter družbe na splošno.


***

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v Linkedin skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.