Blog | Upravljanje tveganj

Blog

Blog
29. Jan, 2020, Niko Jarnberg

Spoznajte 5 strategij za blažitev tveganj in kako jih učinkovito upravljati

Končni namen identifikacije in vrednotenja tveganj je ta, da podjetja pripravimo učinkovite strategije za blažitev tveganj, ki vključujejo tako zmanjševanje verjetnosti, da bo do škodnega dogodka prišlo in/ali zmanjševanje učinkov škodnega dogodka, v primeru, da se ta tudi zgodi. V tokratnem blogu vam bomo pokazali strategije za zmanjševanje ali blažitev tveganj in razpravljali o pomembnosti, […]

Blog
12. Nov, 2019, Igor Zgonc

Kako bomo tveganja upravljali jutri?

Spremembe so od nekdaj običajen del poslovanja; a vendar danes v podjetjih prevladuje občutek, da se zaradi hitrosti razvoja in tehnoloških premikov soočajo s skrajnostmi. Zato je redkokateri oddelek za upravljanje tveganj mnenja, da je na tok tehnoloških sprememb ustrezno pripravljen in da pri delu uživa tudi podporo svoje organizacije.  Kako bomo  v takšnih okoliščinah […]

Blog
21. Avg, 2019, Jure Habbe

Kako zmanjšamo tveganja na področju kritične infrastrukture s povečanjem varnostne kulture zaposlenih

Nedavna motnja pri oskrbi z zdravili v Ljubljani je dokazala, da tveganja in škodni dogodki niso le teorija, ali nekaj, kar se dogaja samo drugim. Kakor tudi nastala več milijonska finančna škoda in »neizmerljiva škoda pri ugledu družbe in zaupanju kupcev«. Vendar poleg dotične poznamo številne druge dejavnosti, kjer imajo lahko škodni dogodki še dosti […]

Blog
7. Avg, 2019, Jure Habbe

Kako lahko učinkovito upravljamo in zmanjšamo korupcijska tveganja?

Podkupovanje – kot najpogostejša oblika korupcije – je nekoč veljalo za dokaj običajno in družbeno sprejemljivo prakso na poslovnem in zasebnem področju. Vendar pa so se v zadnjih dvajsetih letih predvsem poslovna pravila po vsem svetu precej spremenila, zaradi česar se je močno zaostrila protikorupcijska zakonodaja. V Evropski skupnosti se je to zgodilo po uveljavitvi […]

Blog
24. Jul, 2019, doc. dr. Brane Bertoncelj

Kaj je zaznava tveganja in kako jo lahko izboljšamo?

[GOSTUJOČI AVTOR]: doc. dr. Brane Bertoncelj, nekdanji direktor oddelka za gotovinsko poslovanje Banke Slovenije Tveganje je osebna, strokovna in družbena preobremenitev. »Koliko varno je dovolj varno?« je skupni imenovalec čedalje bolj težke odločitve, ki se nanaša na določitev sprejemljivega tveganja v negotovih družbenih razmerah. Zaznavanje tveganja zahteva presojo verjetnosti in zmožnost inteligentnega ter deduktivnega razmišljanja […]

Blog
26. Jun, 2019, doc. dr. Brane Bertoncelj

Zakaj študij Upravljanje s tveganji in korporativna varnost?

[GOSTUJOČI AVTOR]: doc. dr. Brane Bertoncelj, nekdanji direktor oddelka za gotovinsko poslovanje Banke Slovenije V konkurenčnem »pitbulovskem« poslovnem okolju so uspešne tiste organizacije, ki so se čim hitreje prilagodile novim razmeram in uspešno upravljale s tveganji. Organizacije se namreč vseskozi soočajo z notranjimi in/ali zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na negotovost in nepredvidljivost razmer ter na […]

Blog
12. Jun, 2019, Niko Jarnberg

Vrednotenje tveganj [2.del]: Kako tveganja ovrednotimo v praksi?

V prejšnjem blogu sem pisal o sistemu vrednotenja tveganj, ki ga bom tokrat predstavil tudi na praktičnem primeru. Prepričan sem, da vam bo ta zagotovo poenostavil vrednotenje tveganj v praksi. Strankam sam tudi pogosto povem, da je sistem vrednotenja tveganj zgolj orodje, ki ne more zajeti vseh aspektov in predvideti vseh možnih scenarijev, zato je […]

Blog
30. Maj, 2019, Niko Jarnberg

Vrednotenje tveganj [1.del]: Kako vzpostavimo okvir za vrednotenje tveganj?

V tokratnem blogu iz serije vsebin o upravljanju tveganj bomo podrobneje preučili proces vrednotenja tveganj. Temeljni korak vrednotenja tveganj je vzpostavitev okvira za vrednotenje tveganj, kar dejansko pomeni, da moramo pred samim vrednotenjem določiti lestvico meril, po katerih bomo naša tveganja vrednotili. Morda se vam ta korak morda zdi nepomemben, a vendar je to tudi […]

Blog
16. Maj, 2019, Jure Habbe

Iz teorije v prakso: upravljanje tveganj v IKT podjetju

Morda se naše vsebine o upravljanju tveganj komu zdijo suhoparna teorija, ki nima veliko zveze z realnostjo. Zato tokrat opisujem praktičen primer, kako smo določili poglavitna tveganja in kakšne ukrepe smo izvedli, da bi preprečili njihovo uresničitev, ki bi lahko ogrozila celo obstoj našega podjetja. Dogajalo se je pred leti, ko sem bil zaposlen v […]

Blog
24. Apr, 2019, Božo Recko

Pretok in obdelava informacij v sodobni družbi: kako obvladati informacijska tveganja?

Ko govorimo o upravljanju tveganj, govorimo o tistih poslovnih procesih, ki vas podprejo pri odločanju in vam pomagajo zaščititi premoženje podjetja na razumen in preudaren način. Pri tem se pravzaprav ukvarjate z negotovostjo oz. vrednotite učinkovitost vaših strategij ob upoštevanju različnih dejavnikov, ki lahko delujejo zaviralno. V sodobni družbi, kjer tako gospodarske kot negospodarske dejavnosti […]