Kako ocenimo zrelost in možnosti za izboljšanje učinkovitosti upravljanja tveganj?

V vsakem podjetju in organizaciji se ukvarjamo z upravljanjem tveganj, čeprav se tega morda niti ne zavedamo.

Kajti ob vsaki poslovni odločitvi vedno tudi razmišljamo, kaj bi lahko šlo narobe.

Vendar pri upravljanju tveganj ne gre zgolj za občutek ali logično razmišljanje, temveč je  načrtna in strokovna dejavnost ter temelj za poslovno odločanje in uspešnost.

Za presojo učinkovitosti upravljanja tveganj velja splošno uveljavljeno merilo, ki se imenuje
stopnja zrelosti (ang. Risk Management Maturity) in ima običajno pet nivojev.

Zrelost je odvisna od več dejavnikov, kot so vključenost tveganj v poslovno odločanje, razširjenost upravljanja tveganj znotraj organizacije, redno in sistematično spremljanje tveganj z organizacijskimi ukrepi in orodji, zgodnje opozarjanje in preprečevanje ter upravljanje uresničenih tveganj in podobno.

Ocena nam pove, kakšno je trenutno stanje in kakšne so možne izboljšave, s katerimi dosežemo višji nivo in učinkovitost.

Čeprav so preprosti vprašalniki na voljo brezplačno, si z njimi ne moremo veliko pomagati iz vsaj treh razlogov.

Prvič, ker vključujejo zgolj omejen nabor vprašanj, drugič, ker so prilagojeni za večje korporacije in tretjič, ker niso namenjeni, da nam pomagajo, temveč da vzbudijo potrebo po bolj poglobljeni analizi.

Kot specialisti za celovito upravljanje tveganj smo metodologijo za oceno stopnje zrelosti, ki je primerna za naše poslovno okolje, pripravili tudi s svojo ekipo in poteka v treh korakih.

Analitični del vključuje pregled dokumentacije in orodij ter usmerjene intervjuje z določenimi predstavniki podjetja ali organizacije.

Rezultat je 25 kazalnikov, s katerimi ocenimo učinkovitost na petih ključnih področjih upravljanja tveganj in priporočila za izboljšave.

V tretjem koraku pa sledi predstavitev rezultatov in predlogov ter odgovori na vprašanja in podrobnejša pojasnila.

Če vas torej zanima ocena stopnje zrelosti in učinkovitosti upravljanja tveganj v vašem podjetju ali organizaciji ter kako jo lahko izboljšate, nam sporočite preko spodnjega obrazca.

Kakor tudi, če vam pri učinkovitosti in praktični uporabnosti upravljanja tveganj lahko pomagamo kako drugače.