Ali veste, zakaj boste upravljanje tveganj vključili v proračun za 2021?

Konkurenca vas zagotovo želi prehiteti – vprašanje je, kaj počnete, da se to ne bo zgodilo?

Zakaj se ravno v krizah rojevajo novi zmagovalci in novi poraženci? V največji meri lahko razloge za to pripišemo robustnosti organizacij, ki nam pokaže, kako so v njih pripravljeni in kako hitro se znajo prilagoditi na morebitne nove poslovne modele, na drugačno delo ali prihajajočo tehnologijo – torej na novi jutri, ki je lahko tudi bistveno bolj drugačen kot danes. 

Najslabše je, ko v organizacijah vsi ponavljajo mantro cone udobja: »tako smo delali zmeraj«. Tudi primerjava s konkurenco in želja, da delamo kot naši konkurenti, nas ne popeljejo med zmagovalce. Če so vaši cilji, da postanete boljši od njih, morate namreč delati še bolje, predvsem pa – pametneje!

To je tudi razlog, da vse najbolj uspešne organizacije v svetu že v tem trenutku pospešeno delajo na posodobitvah sistema upravljanja tveganj. Zakaj? Ker je predvsem od vas in odločitev, ki jih boste v teh spremenljivih časih sprejemali, odvisno, kako jo boste odnesli. Pri tem apeliram predvsem na lastnike, člane nadzornega sveta, direktorje, upravljalce tveganj, vodje, ki odločitve, dejanja in miselnost postopoma prenesejo tudi na slehernega zaposlenega.

Vprašanja, ki si jih morate postaviti v tem trenutku:

– Je Covid-19 povzročil kakršnokoli spremembo v načinu dela v vaši organizaciji?
– Bo Covid-19 imel vpliv na vaš poslovni rezultat?
– Je vaša organizacija del kritične infrastrukture republike Slovenije?
 

Če ste na katerokoli od zgoraj naštetih vprašanj odgovorili pritrdilno, se zelo verjetno že sami zavedate, da zaradi aktualnega dogajanja potrebujete vsaj posodobitev, če ne celotne prenove sistema upravljanja tveganj. 

Naj poudarim sledeče: 

1) Upravljanje tveganj morate predvideti v proračunu za naslednje leto.
2) Prav tako morata na temeljih dobrega upravljanja tveganj stati vaš letni načrt in proračun.
 

Torej, najprej je potrebno postaviti dober sistem upravljanja tveganj, s katerim boste lahko precej bolje načrtovali naslednje letne načrte, proračune in nenazadnje prav vse poslovne odločitve, tako vodstva kot zaposlenih. Zato se lahko strinjamo, da si dobro razdelanega načrta za proračun želi sleherni CEO, CFO kot CRO.

Ni torej več vprašanje, ali vključiti sistem upravljanja tveganj v proračun za naslednje leto, temveč koliko naj ta proračun znaša. 

Kako lahko določite pravo količino denarja, ki ga boste porabili za obvladovanje tveganj? Odgovor ni preprosta številčna vrednost ali odstotek, temveč postopek razmišljanja, ki vam omogoča boljše razumevanje potencialnih tveganj podjetja kot celote. 

Vprašajte se sledeče:

– V kakšni panogi smo?
– S kakšnimi osebnimi ali občutljivimi podatki ravnamo?
– Kakšna je trenutno regulativna v naši industriji?
– Kako zapletena so naša tveganja?
– Kakšni so učinki naših tveganj, posameznih in združenih?

– Ali se vodstvo odloča na podlagi rezultatov upravljanja tveganj?
o Zakaj ne?
o Kako lahko to izboljšamo?


– Kolikšni bi lahko bili boljši rezultati za organizacijo?
– Koliko dobička smo zaradi ne obvladovanih tveganj izgubili v zadnji letih?
– Ali obstaja sistematični pregled vseh morebitnih tveganj, ki bi lahko vplivala na podjetje? Kako se izvaja zanesljiva analiza?
– Ima vodstvo podjetja dostop do potrebnih agregiranih informacij o dejavnikih tveganja, ki vplivajo na dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (ang. EBITDA)?

 

So upravljavci tveganj v naši organizaciji vključeni v postopek načrtovanja in pregleda proračuna?

Če se pri načrtovanju proračuna uštejemo, to privede do podjetniških primanjkljajev in nepričakovanih rezov. Dobro ni tudi nasprotno: čezmerni proračun namreč pomeni, da kapitala nismo vložili. V obeh primerih je torej podjetje izpustilo priložnost za ustvarjanje konkurenčne prednosti. Iz tega lahko sklepamo, da bo družba z boljšim napovedovanjem proračuna imela prednosti višje tržne vrednosti in ustvarjanja izdelkov in storitev z dodano vrednostjo. Tudi tem tveganjem se je mogoče izogniti. 

Ali veste, kakšen bo vaš proračun za upravljanje tveganj v naslednjem letu? Oblikujmo ga skupaj. Oglasite se mi na [email protected].