6. strokovna konferenca o upravljanju tveganj: Upravljanje tveganj kot temelj za poslovno uspešnost in varnost

Ključne smernice mednarodnega standarda za upravljanje tveganj ISO 31000
Gregor Simonič, vodilni presojevalec, Bureau Veritas

PRENESI PREDSTAVITEV

Vzpostavitev sistema korporativnega upravljanja na finančnem področju
Jan Tepina, direktor upravljanja tveganj, Petrol d.d.

PRENESI PREDSTAVITEV

Organizacijski okvir obvladovanja tveganj v družbi ELES
Sandi Jeršin, pooblaščenec za korporativno integriteto, ELES, d.o.o.

PRENESI PREDSTAVITEV

Kaj digitalizacija poslovnih procesov prinaša na področje upravljanja s tveganji?
Dr. Denis Čaleta, predsednik Sveta Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana

PRENESI PREDSTAVITEV

Uporaba metode Monte Carlo analize pri ocenjevanju tveganj/priložnosti in ukrepov
Matej Rebol, vodja službe upravljanja tveganj, HSE d.o.o.

PRENESI PREDSTAVITEV

Upravljanje s tveganji danes, razvoj skozi čas in usmeritve za naprej
Dr. Aleš Ahčan, redni profesor, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

PRENESI PREDSTAVITEV

Kako izboljšamo praktično uporabnost korporativnega upravljanja tveganj
Jure Habbe, operativni direktor, SBR

PRENESI PREDSTAVITEV

Kako zmanjšujemo tveganja s sistematičnim upravljanjem škodnih dogodkov
Božo Recko, tehnični direktor, SBR

PRENESI PREDSTAVITEV