Zgodba o tem, kako bo orodje za obvladovanje tveganj vaši organizaciji pomagalo, da z obsojanja preide na sprejemanje odločitev na podlagi prejetih informacij o tveganju, ter o nastanku orodja Silver Bullet Risk.

Pred več kot 10 leti sem imel pomemben sestanek z nekim nemškim podjetjem. Skrbno je bilo treba preučiti številne dejavnike tveganja, na podlagi katerih bi nato padla odločitev o prihodnosti družbe. Zato sem moral pripraviti in svojemu nadrejenemu predložiti celostno poročilo v programu Excel, ki je obsegalo 40 strani. Si lahko predstavljate, kakšen izraz je imel nadrejeni na obrazu? Tistega dne se je rodila tudi ideja o Orodje za obvladovanje tveganj Silver Bullet Risk.

Silver Bullet Risk - BLOG - Upravljanje tveganj

Vedel sem, da do takih situacij prihaja pogosto. Še predobro pa je poznal tudi občutek, ki sta ga doživljali obe strani mize: oseba, ki mora sprejeti odločitev na podlagi prejetih informacij, pobesni, ker mora za to pregledati goro podatkov, osebi, ki je odgovorna za pripravo tovrstnih podatkov, pa ob tem zledeni kri v žilah, saj enostavno nima potrebnih orodij, znanja ali časa, da bi vse potrebne informacije zbrala in jih osmislila.

Bi bilo mogoče ublažiti vsa tveganja družbe in tako poskrbeti, da bi se informacije prebralo hitro, bolje in, kar je najbolj pomembno, tako, da bi lahko v povezavi z njimi pravočasno ukrepali? To vprašanje je bilo in še naprej ostaja glavna motivacija za razvoj orodja Silver Bullet Risk.

Naše raziskave so pokazale celo, da so danes kljub vedno zahtevnejšemu trgu srednje velika podjetja tista, ki strateškemu obvladovanju svojih tveganj pogosto ne posvetijo dovolj časa, energije ali virov. Številna takšna podjetja obvladovanje tveganja še vedno dojemajo kot nekoliko »neoprijemljivo« področje, ki jim zato vsaj na prvi pogled ne bo zagotovilo jasnih ali poglobljenih rezultatov.

Vendar pa so ne glede na področje, na katerem delujete, težave, ki so bile opredeljene v podobnih poslovnih okoljih po vsem svetu, enake: vodstvo podjetij, člani nadzornih odborov ter notranji in zunanji revizorji enostavno nimajo celostnega pregleda nad ključnimi tveganji v svojem podjetju in zato potencialnih izidov ne morejo ne predvideti ne ukrepati v povezavi z njimi.

Poročil o tveganju ne podpirajo finančni učinki na samo organizacijo. Zaposleni v okviru svojega oddelka nimajo dovolj informacij in metodološke podpore, ki bi jim omogočila organiziranje in strateško spremljanje tveganj. Uporabljajo preglednice, zaradi česar je njihovo delo zamudno in nepregledno, revizijske sledi je nemogoče zagotoviti, pretekle dejavnosti pa niso preverjene, poleg tega pa je s pomočjo enotne metodologije praktično nemogoče pripraviti celostna poročila.

Kljub temu pa ob ustreznem izvajanju obvladovanja tveganja velja ,  da deluje in celo dela čudeže! V takšnem primeru skoraj ne boste vedeli, da obstaja. V nasprotnem primeru pa   boste zagotovo veseli, da ste pravilno predvideli situacije in scenarije tveganja ter se tako izognili morebitni ogromni katastrofi.

Cilj Silver Bullet Risk je torej omogočiti upravi srednje velike organizacije, da dobi celosten pregled nad vsemi tveganji, s katerimi se sooča njihova organizacija. Takšen pregled namreč predstavlja osnovo za sprejemanje odločitev na podlagi prejetih informacij in ne le za obsojanje! Naše orodje je neke vrste radar, ki zaznava, kako se lahko izognemo tveganjem in na pameten način ukrepamo v povezavi z omenjenimi informacijami.


***

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v Linkedin skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.

Namen nespremenljivosti, preglednosti in zasebne evidence verige blokov je zagotavljanje poslovne prednosti v industriji obvladovanja tveganj.

V prizadevanju za izvajanje verige blokov v resničnem življenju obvladovanje tveganj išče tudi načine, kako bi obete verige blokov izkoristili za boljše zadovoljevanje potreb strank, ki potrebujejo obvladovanje tveganj.

Tehnologijo verige blokov med drugim odlikujejo nespremenljivost, preglednost, varnost, distribuirana evidenca in mnogi drugi tehnološki in kriptografski elementi. Industrija obvladovanja tveganj sicer preučuje potenciale tehnologije verige blokov, vendar pa le malo elementov verige blokov šteje za vodilne elemente zamisli in izpeljav.

Silver Bullet Risk - BLOG - Upravljanje tveganj

Nespremenljivost obvladovanja tveganja

Za vpogled v dogodke, ki se odvijajo na trgu, na katerem smo prisotni, je sledenje poslovnim trendom ključnega pomena. Prihodnost je seveda nekaj, kar se nenehno spreminja in česar ne moremo neposredno nadzirati. Lahko pa nanjo vplivamo tako, da bolje obvladujemo preteklost in ostajamo v koraku s sedanjostjo.

Ker se zgodovina ne spreminja, jo lahko uporabimo za boljše razumevanje poslovne sedanjosti in prihodnosti. Da bi zagotovili, da poslovna zgodovina za vedno ostane nespremenjena, nam z namenom zanesljivega poslovanja nespremenljivost verige blokov lahko služi kot platforma, ki zagotavlja nadzorno sled.

S poslovnega vidika to pomeni, da se vsaka operativna transakcija v sistem vnese takšna, kot je, torej nespremenjena, in ostane v njem zabeležena za vedno, pri čemer ne obstaja možnost izbrisa ali kakršnega koli drugačnega spreminjanja informacij. V kontekstu obvladovanja tveganja je nadzorna sled postopek, ki zagotavlja celovitost podatkov in s tem tudi »v kamen vklesano« operacijsko zgodovino.

Javna evidenca v primerjavi z zasebno

Verige blokov so bile sprva zasnovane kot javne evidence, v katerih je vsebino verige lahko videl vsakdo. Ker v revoluciji verige blokov sodeluje vedno več podjetij, pa so se pričele razvijati zasebne verige, kar pomeni, da lahko vsaka organizacija ustvari tudi zasebne verige blokov in tako na verigi blokov vodi lastne poslovne procese in ekosisteme.

V kontekstu obvladovanja tveganj so glavne zainteresirane strani del strukture podjetja. Na ta način bi zasebne verige blokov lahko postale del organizacijskega postopka, izbrale lasten algoritem soglasja in zainteresiranim stranem omogočile, da vanje prispevajo v skladu s pravili, ki so opredeljena v pametni pogodbi organizacije.

Preglednost kot poslovna prednost

Eden od ciljev rešitve Silver Bullet Risk je zagotavljanje več moči zainteresiranim strankam. Tehnologija verig blokov in njena preglednost lahko predstavlja osnovo za platformo, ki jo bodo vsi sodelujoči v poslovnem postopku lahko razumeli, pregledovali, ji sledili in o njej podajali svoja mnenja, da bi se tako učinkovito povečalo delovanje postopka obvladovanja tveganj, kar bi jim omogočilo sodelovanje v končni oceni obvladovanja tveganja v organizaciji.

Tako pregledni notranji poslovni postopki lahko vodijo v bolj nemotene poslovne procese, odpravijo napake in podpirajo učinkovitost vseh zainteresiranih strani ter družbe na splošno.


***

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v Linkedin skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.