Programska oprema

S pomočjo uporabniku prijazne in tehnološko dovršene programske opreme tveganja in škodne dogodke obvladujte z enega mesta.

Prinaša popolno primerljivost različnih področjih tveganj, pomaga, da k uspešnosti prispevajo vsi oddelki in deležniki ter vaše zaposlene usmerja k ustvarjanju novih poslovnih priložnosti.

CELOVIT VPOGLED, INTUITIVNO UPRAVLJANJE IN VSESTRANSKI MODULI

NADZOR NAD KRITIČNIMI PODROČJI, KI OGROŽAJO VITALNOST VAŠE ORGANIZACIJE

IDENTIFIKACIJA IN OCENA TVEGANJ TER UPRAVLJANJE UKREPOV IZ ENEGA MESTA

Informacije, razpršene po oddelkih, ovirajo poslovanje in podaljšujejo čas za sprejemanje odločitev.

ZAKAJ?

Dejavnost upravljanja tveganj zahteva vašo pozornost, čas in odgovorne osebe, ki razumejo področje in medsebojno povezanost tveganj med funkcijami ter oddelki. Platforma vašim zaposlenim pomaga zajemati informacije v podporo njihovim odločitvam in posledično povezati in razumeti procese, ki vodijo do uresničitve tveganj.

KAKO?

Dejavnost upravljanja tveganj zahteva vašo pozornost, čas in odgovorne osebe, ki razumejo področje in medsebojno povezanost tveganj med funkcijami ter oddelki. Platforma vašim zaposlenim pomaga zajemati informacije v podporo njihovim odločitvam in posledično povezati in razumeti procese, ki vodijo do uresničitve tveganj.

KDAJ?

Pravi čas za implementacijo orodja za upravljanje tveganj je tedaj, ko ugotovite, da obstoječi proces upravljanja tveganj ni več učinkovit in ne daje uporabnih rezultatov. Vselej, ko so iz procesa upravljanja tveganj izključena pomembna področja organizacije ali pa so tveganja ocenjena po različnih in neprimerljivih kriterijih, se namreč izgubljajo dragoceni podatki o zgodovini pomembnih dogodkov in odločitev, ki vam preprečujejo, da bi na tveganja lahko pogledali celostno.

O programski opremi in rešitvah

SBR programska oprema ima prijazen uporabniški vmesnik, ki pooblaščenemu osebju omogoča preprosto in učinkovito upravljanje tveganj organizacije z ene točke. Vse deležnike usmerja k sistematičnemu ocenjevanju izpostavljenosti tveganjem in predvidevanju denarnih tokov ter kapitala, plačilne nesposobnosti in bonitete podjetja. Na tak način upravljanje tveganj neposredno povežete s poslovnimi kazalniki uspešnosti in kulturo upravljanja s tveganji učinkovito vpeljete v vse organizacijske procese.

REŠITEV ZA UPRAVLJANJE
TVEGANJ

SBR Upravljanje tveganj zagotavlja, da so vsi ključni podatki pregledno zbrani in z ene točke dosegljivi vsem deležnikov v procesu.

REŠITEV ZA UPRAVLJANJE ŠKODNIH DOGODKOV

SBR Upravljanje škodnih dogodkov vaši organizaciji daje celovit pregled nad ciklom škodnega dogodka in vam zagotavlja, da ukrepate pravočasno.

Želite začeti uporabljati našo programsko opremo? Pošljite povpraševanje preko spodnjega obrazca: