Izobraževanje

Z usposabljanji, namenjenimi zaposlenim na različnih ravneh organizacije, vas podpremo, da pridete do pravih znanj in orodij in upravljanje tveganj ustrezno umestite v aktivnosti, načrte in delovne procese.

Danes strategije in procesi za obvladovanje tveganj omogočajo uspešno poslovanje: spodbujajo inovacije, prihodke in splošno vizijo podjetja. Obenem je naloga učinkovitega upravljanje tveganj preprečiti uresničitev neželenih scenarijev in nastanek morebitnih kriz.

Razumevanje, katera tveganja bi lahko vplivala na cilje poslovnih prihodkov, odločevalcem torej pomaga pri določanju prednostnih nalog. Pri tem gre za sistematični proces, ki temelji na spremljanju in analizi relevantnih podatkov ter poteka vsak dan, pri njem pa sodelujejo vsi deležniki. Vzpostavljanje kulture tveganj zagotovi, da se vsi deležniki v organizaciji počutijo pripravljeni in opremljeni z ustreznim znanjem ter orodji, ki jih podprejo pri odkrivanju in odpravljanju tveganj.

Zakaj je izobraževanje o upravljanju tveganj pomembno?

Celovito upravljanje tveganj je dejavnost, ki se v našem poslovnem okolju šele razvija in uveljavlja. Zato je področje povezano z različnimi zgrešenimi predstavami, med katerimi so najbolj pogoste:
Če v podjetju razmišljate na takšen, ali podoben način, je smotrno, da svoje znanje o upravljanju tveganj čim prej izpopolnite.

Izobraževalni paketi

ZA VODILNE KADRE

Z vzpostavljanjem kulture upravljanja tveganj, odpravo zastarelih taktik in uskladitvijo tveganj s strateškimi cilji organizacije lahko izvršni direktorji in vodstveni kadri pridobite in hkrati vzpostavite zaupanje v procese upravljanja tveganj v vaši organizaciji.

Za to je potrebno razviti vašemu podjetju primerno strategijo, jo učinkovito predati zaposlenim in se tudi aktivno vključiti v proces, da se s tem prepričate, v kolikšni meri zaposleni razumejo ustrezne korake, potrebne za prepoznavanje in ublažitev tveganj na različnih nivojih organizacije.

ZA UPRAVLJAVCE TVEGANJ

Pri vsaki poslovni dejavnosti prihaja do motenj; izziv, ki ga ima vsak upravljavec tveganj pa je, da ponavljajoče se in naraščajoče motnje odpravi, še preden prerastejo v težave in s tem postanejo krize.

Z našimi izobraževanji vas usmerjamo, da vzpostavite praktično uporaben sistem upravljanja tveganj, namenjen načrtnemu spremljanju, zmanjševanju in preprečevanju vseh pojavov, ki lahko povzročijo kakršnokoli krizo in organizacijo omejujejo pri doseganju ciljev. Na tak način boste precej bolje načrtovali ukrepe in aktivnosti ter pridobili relevantne informacije, ki bodo vaše vodilne uspešno podprle pri načrtovanju in izvajanju poslovnih odločitev.

ZA ZAPOSLENE

Za učinkovito obvladovanje tveganja so odgovorni vsi zaposleni, zato morajo ti razumeti, kakšne so lahko posledice udejanjenih tveganj in kateri so najbolj učinkoviti ukrepi za njihovo preprečevanje ali morebitno ponovitev.

Obvladovanje tveganj mora biti del celostne strategije, ki zagotavlja, da zaposleni poznajo in razumejo svoje odgovornosti in s tem aktivno pripomorejo k zmanjševanju tveganj. Poleg poglobljenega razumevanja področja upravljanja tveganj, bodo zaposleni zato spoznali tudi praktične tehnike in orodja, ki jim bodo dejansko pomagala zaznavati in preprečevati različne grožnje, s katerimi se soočajo med delovnim procesom.

ESG TVEGANJA

Z letom 2023 je začela veljati nova evropska Direktiva o poročanju podjetij glede trajnosti (CSRD), ki bo nadomestila Direktivo o nefinančnem poročanju (NFRD) iz leta 2014.

Direktiva CSRD od podjetij zahteva kvalitativno in kvantitativno poročanje o številnih okoljskih, družbenih in upravljavskih (t.i. ESG) vprašanjih. Namenjena je bolj preglednemu razkrivanju informacij o trajnostnem poslovanju, kar naj bi vodilnim pomagalo pri razvoju razumevanja in miselnosti na omenjenem področju. Izobraževanje je namenjeno vodilnim, ki se želijo seznaniti s pristopi za prepoznavanje in upravljanje trajnostnih (ESG) tveganj in vsem, ki se ukvarjajo s trajnostnim poslovanjem in poročanjem v skladu z direktivo CSRD.

Želite naročiti enega od izobraževalnih paketov? Oddajte naročilo preko spodnjega obrazca:

PRETEKLI SPLETNI DOGODEK [19. 11. 2020]

Vsako podjetje je izpostavljeno tveganjem, ki so nas letos prizadela na povsem nepričakovan način. Zato je toliko bolj pomembno, da jih razumemo in zmanjšujemo, preden povzročijo (še) večjo in nepopravljivo škodo.

Vas zanima, kako dosežemo, da je upravljanje tveganj praktično uporabno ter nam dejansko pomaga zaznavati in preprečevati različne grožnje? Vse se začne z zavedanjem, o prisotnosti tveganj in njihovem možnem vplivu na poslovni izid.

Če si tudi vi ne želite izpustiti poslovnih priložnosti za ustvarjanje konkurenčnih prednosti, se nam pridružite na spletnem dogodku, kjer bomo obravnavali:

  • Ključne lastnosti in prednosti aktivnega upravljanja tveganj
  • Kako aktivno upravljanje tveganj uvedemo v prakso
  • Prikaz pomembnejših uporabnosti platforme Silver Bullet Risk
  • Odgovore na vprašanja udeležencev

POSNETKI PRETEKLIH PREDAVANJ

1. del: DIGITALIZACIJA UPRAVLJANJA TVEGANJ

IGOR ZGONC, ustanoviteljl in direktor

2. del: PREDSTAVITEV PLATFORME SILVER BULLET RISK

BOŽO RECKO, tehnični direktor